New Doctors of Education Science
Papers
Vanda Aramavičiūtė
Published 2002-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2002.09.9570
PDF

Keywords

Education science
doctoral dissertation
Vilnius University
Department of Education

How to Cite

Aramavičiūtė V. (2002) “New Doctors of Education Science”, Acta Paedagogica Vilnensia, 90, pp. 352-356. doi: 10.15388/ActPaed.2002.09.9570.

Abstract

XXI amžiaus išvakarėse (2000-ųjų gruodžio, 2001 m. sausio ir vasario mėn.) Vilniaus universiteto Edukologijos katedroje buvo sėkmingai apgintos keturios daktaro disertacijos. Šiose disertacijose nagrinėtos aktualios ugdymo ir švietimo problemos, todėl glaustai norėtume pristatyti pedagoginei visuomenei šiuos autorius ir jų atliktų tyrimų teorinį ir mokslinį reikšmingumą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy