New Doctors of Education Science
Papers
Vanda Aramavičiūtė
Published 2002-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2002.09.9570
PDF

Keywords

Education science
doctoral dissertation
Vilnius University
Department of Education Ugdymo mokslas
daktaro disertacija
Vilniaus universitetas
Edukologijos katedra

How to Cite

Aramavičiūtė, V. (tran.) (2002) “New Doctors of Education Science”, Acta Paedagogica Vilnensia, 9, pp. 352–356. doi:10.15388/ActPaed.2002.09.9570.

Abstract

XXI amžiaus išvakarėse (2000-ųjų gruodžio, 2001 m. sausio ir vasario mėn.) Vilniaus universiteto Edukologijos katedroje buvo sėkmingai apgintos keturios daktaro disertacijos. Šiose disertacijose nagrinėtos aktualios ugdymo ir švietimo problemos, todėl glaustai norėtume pristatyti pedagoginei visuomenei šiuos autorius ir jų atliktų tyrimų teorinį ir mokslinį reikšmingumą.
PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>