Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje
Albinas Kuncevičius
Rimvydas Laužikas
Ramūnas Šmigelskas
Renaldas Augustinavičius
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1188
PDF

How to Cite

Kuncevičius, Albinas, Rimvydas Laužikas, Ramūnas Šmigelskas, and Renaldas Augustinavičius. 2012. “Erdvės užkariavimas: 3D Technologijos Taikymo galimybės Ir Problemos Lietuvos Archeologijoje”. Archaeologia Lituana 13 (January), 7-29. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1188.

Abstract

Tikslus vizualus trimačio pasaulio fiksavimas mokslo tyrimams visuomet buvo iššūkis. Plėtojantis skaitmeninėms ir lazerinėms technologijoms, atsirado naujų trimačių tikrovės modelių kūrimo priemonių. Šio straipsnio objektas yra trimatės technologijos (3D) taikymas Lietuvos archeologijoje. Straipsnio tikslas – išanalizuoti trimatės technologijos sampratą, taikomąsias galimybes bei problemas informacijos gyvavimo ciklo požiūriu ir pateikti praktinį šios technologijos taikymo pavyzdį Lietuvoje, moksliniame projekte „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“. Taikomojoje straipsnio dalyje pristatomas 3D nuskaitymo taikymas Jutonių (Dubingių) pilkapyje (Švenčionių r. sav.) 2011 metais.
...

SPACE CONQUEST: POTENTIALITY AND PROBLEMS OF THE 3D TECHNOLOGY APPLICATION IN ARCHAEOLOGY OF LITHUANIA
Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Ramūnas Šmigelskas, Renaldas Augustinavičius

Summary
It has always been a challenge to “lock” the three-dimensional world view in scientific research. The development of the digital and laser technologies allowed establishing new modes of reality restoration. The object of this article is the application of the three-dimensional technologies (3D) in the archaeology of Lithuania. The aim of the article is to develop the concept of the three-dimensional technology and to introduce the practical model of its application in Lithuanian scientific project under the title The origins of Lithuanian state based on the research data in Dubingiai micro-region. In the practical part of the article the 3D scanning applied in Jutoniai (Dubingiai) barrow in 2011 will be presented.
...

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>