70 metų Lietuvos archeologijos baruose
Mykolas Michelbertas
Published 2010-03-25
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2010.11.5299
PDF

How to Cite

Michelbertas, Mykolas. 2010. “70 Metų Lietuvos Archeologijos Baruose”. Archaeologia Lituana 11 (March), 5-6. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2010.11.5299.

Abstract

Šis ,,Archaeologia Lituana“ tomas yra skirtas Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros 70 metų jubiliejui pažymėti. Archeologijos katedra buvo įkurta 1940 m. rugsėjį. Pastarieji septyniasdešimt metų Lietuvos istorijoje buvo ir labai sudėtingas, ir labai sunkus, ir labai įdomus laikotarpis. Tai paskutiniai pirmosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos metai, sovietinė okupacija, Antrasis pasaulinis karas ir nacistinės Vokietijos okupacija, antroji sovietinė okupacija ir, pagaliau, 1990 m. kovo 11-ji. Taigi keitėsi valdžios ir okupantai, kito požiūris (dažnai – priverstinai) į Lietuvos istoriją. Archeologijos katedros darbuotojams įvairius politinius pasikeitimus ir sunkumus teko ,,pakelti ant savo pečių“, dirbant labai reikalingą Lietuvos istorijai darbą – tyrinėjant pačius seniausius jos paminklus, prikeliant, Maironio žodžiais, ne ,,vieną senelį iš kapų milžinų“. [...]
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy