AUTORIŲ ADRESAI / ADDRESSES OF THE AUTHORS / ANSCHRIFTEN DER VERFASSER
Archeologia Lituana
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.9837
PDF

How to Cite

Lituana, Archeologia. 1. “AUTORIŲ ADRESAI / ADDRESSES OF THE AUTHORS / ANSCHRIFTEN DER VERFASSER”. Archaeologia Lituana 15 (1), 0-0. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.9837.

Abstract

Artur Błażejewski
Instytut Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
Ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
artur.blazejewski@archeo.uni.wroc.pl

Algirdas Girininkas
Klaipėdos universitetas
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Herkaus Manto g. 84
LT-92294 Klaipėda
sakaliske@gmail.com

Eugenijus Jovaiša
Lietuvos edukologijos universitetas
Istorijos fakultetas
T. Ševčenkos g. 31
Vilnius
eugenijus.jovaisa@leu.lt

Vladimir Kulakov
Institut archeologii
Rossijskoj AN
ul. Dm. Uljanova 19
117036 Moskva
drkulakov@mail.ru

Andrzej Michałowski
Instytut Prahistorii UAM
ul. Św. Marcin 78
PL 61-809 Poznań
andrzej.michalowski@amu.edu.pl

Mykolas Michelbertas
Vilniaus universitetas
Archeologijos katedra
Universiteto g. 7
LT-01513 Vilnius
mykolas.michelbertas@if.vu.lt

Gediminas Petrauskas
Vilniaus universitetas
Archeologijos katedra
Universiteto g. 7
LT-01513 Vilnius
petrauskasgediminas@gmail.com

Emilia Smólka
Instytut Prahistorii UAM
ul. Św. Marcin 78
PL 61-809 Poznań
emiliasmolka@wp.pl

Egidijus Šatavičius
Vilniaus universitetas
Archeologijos katedra
Universiteto g. 7
LT-01513 Vilnius
kretuonas@gmail.com

Valdemaras Šimėnas
Vilniaus universitetas
Archeologijos katedra
Universiteto g. 7
LT-01513 Vilnius
valdemaras.simenas@gmail.com

Milena Teska
Instytut Prahistorii UAM
ul. Św. Marcin 78
PL 61-809 Poznań
m.teska@amu.edu.pl

Ernestas Vasiliauskas
Klaipėdos universitetas
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Herkaus Manto g. 84
LT-92294 Klaipėda
ernestas@inbox.lv

Violeta Vasiliauskienė
Vilniaus universitetas
Archeologijos katedra
Universiteto g. 7
LT-01513 Vilnius
violeta.vasiliauskiene@if.vu.lt

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy