Die Sprache der Erben des Manifests (Zu einigen Erscheinungen der deutschen Sprache der Gegenwart)
Articles
Thea Schippan
Published 1972-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1972.20136
PDF

How to Cite

Schippan T. (1972) “Die Sprache der Erben des Manifests (Zu einigen Erscheinungen der deutschen Sprache der Gegenwart)”, Kalbotyra, 23(3), pp. 141–154. doi: 10.15388/Knygotyra.1972.20136.

Abstract

Marksas ir Engelsas laikė kalbą priemone, nuo kurios pritaikymo priklauso minčių poveikis masėms.

20-ame amžiuje spaudoje pasirodo eilė straipsnių apie nesveikų reiškinių vokiečių kalboje vartojimą. Tai liečia žodžių darybą, sudaiktavardintus žodžius ir sutrumpinimus. Nors šie reiškiniai yra kritikuojami, jie yra paplitę, kadangi jie surišti su mokslo ir technikos išvystymu ir pagrįsti kalbos ekonomijos principu.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy