К вопросу об употреблении субстантивного “sа, þata, so” в готском языке
Articles
Ю. Вилутис
Published 1972-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1972.20137
PDF

How to Cite

Вилутис Ю. (1972) “К вопросу об употреблении субстантивного ‘sа, þata, so’ в готском языке”, Kalbotyra, 23(3), pp. 155–162. doi: 10.15388/Knygotyra.1972.20137.

Abstract

1. Substantyvinis “sa, þata, so” gotų kalboje atlieka parodomąją ir eilę neparodomųjų funkcijų.

2. Atlikdamas parodomąją funkciją, substantyvinis “sa. þata, so” priklausomai nuo konteksto ir situacijos yra keleto nurodymo būdų priemonė (deiksis, anafora, prolepsis ir t. t.).

3. Neatlikdamas parodomosios funkcijos, substantyvinis “sa, þata, sa” dažniausiai vartojamas kaip 3-jo asmens asmeninių įvardžių pakaitalas arba atlieka santykinę funkciją.

Kitas neparodomąsias funkcijas (pleonazmo, parodomąją-santykinę) substantyvinis “sa, þata, so” atlieka gana retai.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy