Zur Bildung und Bedeutung der desubstantivischen Verben
Articles
L. G. Levitienė
Published 1973-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20518
PDF

How to Cite

Levitienė L. G. (1973) “Zur Bildung und Bedeutung der desubstantivischen Verben”, Kalbotyra, 25(3), pp. 79–89. doi: 10.15388/Knygotyra.1973.20518.

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama substantyvinių implicitinių veiksmažodžių daryba sinchroniškai. Straipsnyje prieinama išvada, kad vokiečių kalbos veiksmažodžių darybos modelis priklauso nuo jų ryšio ir semantinio derinamumo su kitais sakinio nariais, nuo modelio komponentų vidinio valentingumo.

Substantyviniai implicitiniai veiksmažodžiai klasifikuojami į 12 grupių, kiekvienos grupės veiksmažodžių reikšmė aiškinama, ją transformuojant į sintaksinę konstrukciją.

Visų 12 grupių substantyviniai veiksmažodžiai yra kalbos ekonomijos dariniai su “kondensuota” reikšme.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy