On the Proper Domain of Semantics
Articles
R. Pavilionis
Published 1976-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1976.21805
PDF

How to Cite

Pavilionis R. (1976) “On the Proper Domain of Semantics”, Kalbotyra, 27(3), pp. 49–55. doi: 10.15388/Knygotyra.1976.21805.

Abstract

Straipsnyje apžvelgiami šiuolaikinių formalių natūraliosios kalbos semantikos modelių privalumai bei trūkumai, sprendžiant kalbos išraiškų prasmingumo ir ypač samprotavimo prasmingumo nustatymo problemą. Teigiama, kad siūlomų literatūroje formalių kriterijų neadekvatumas išplaukiąs iš ”kalbos semantikos” sąvokos neleistino absoliutizavimo, lingvistinio bei ekstralingvistinio konteksto ignoravimo ir ypač neatsižvelgimo į konceptualias kalbos vartotojų sistemas. Šie trūkumai, autoriaus manymu, nebūdingi reikšmės kontinuumo hipotezei.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy