Vol 1 (1958): Kalbotyra

Vol 1 (1958)

Kalbotyra
Published 1958-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 256 | Article downloads (PDF) 27

Articles

J. Palionis
Lietuvių kalbotyros laimėjimai tarybinės santvarkos metais
Abstract views 72 | Article downloads (PDF) 84
5–20
PDF
Z. Zinkevičius
Žymaus kalbininko sukaktis
Abstract views 78 | Article downloads (PDF) 74
21–26
PDF
Z. Zinkevičius
Literatūra apie K. Jaunių
Abstract views 89 | Article downloads (PDF) 76
27–32
PDF
J. Kazlauskas
I-linksniavimo daiktavardžių perėjimas į io-linksniavimą
Abstract views 102 | Article downloads (PDF) 147
33–50
PDF
A. Laigonaitė
Dėl lietuvių kalbos kirčio ir priegaidės supratimo
Abstract views 252 | Article downloads (PDF) 120
71–100
PDF
E. Galnaitytė
Veiksmažodžiai su priešdėliu pa- dabartinėje lietuvių kalboje
Abstract views 155 | Article downloads (PDF) 215
101–122
PDF
Л. Дротвинас
Условные конструкции (союзные) в Постилле Н. Даукши
Abstract views 79 | Article downloads (PDF) 91
123–146
PDF
L. Valkūnas
Keletas pastabų ir pasiūlymų dėl Longo romano “Dafnis ir Chlojė” teksto
Abstract views 97 | Article downloads (PDF) 81
175–184
PDF
S. Levinaitė-Vengerova
Priklausomieji dalyviniai junginiai dabartinėje anglų kalboje
Abstract views 74 | Article downloads (PDF) 98
203–214
PDF
V. Urbutis
Lituanika F. Slavskio lenkų kalbos etimologijos žodyne
Abstract views 125 | Article downloads (PDF) 139
215–220
PDF
V. Urbutis
Dvi etimologijos pastabos
Abstract views 129 | Article downloads (PDF) 76
220–222
PDF
V. Mažiulis
Kalbos smulkmenos
Abstract views 87 | Article downloads (PDF) 72
223–224
PDF
С. М. Потапoв
К вопросу об омонимах
Abstract views 84 | Article downloads (PDF) 75
224–227
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 240 | Article downloads (PDF) 23
228–229
PDF