Vol. 4 (1962): Kalbotyra

Vol. 4 (1962)

Kalbotyra
Published 1962-12-01

Front Matter

Kalbotyra Žurnalas
Redakcinė kolegija
Abstract views 272 | Article downloads (PDF) 17

Articles

5–31
PDF
33–42
PDF
43–60
PDF
J. Balkevičius
Pusdalyvio vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje
Abstract views 123 | Article downloads (PDF) 350
61–64
PDF
P. Gailiūnas
Lietuvių kalbos veiksmažodžio nuosakų ir laikų klausimu
Abstract views 104 | Article downloads (PDF) 1931
65–78
PDF
M. Sivickienė
Senybinių prielinksnių vartojimas Malkavos tarmėje (BTSR, Mogiliovo srt., Mstislavlio raj.)
Abstract views 120 | Article downloads (PDF) 264
79–92
PDF
L. Drotvinas
Apie dabartinės lietuvių kalbos sąlygos konstrukcijas
Abstract views 108 | Article downloads (PDF) 136
93–118
PDF
E. Galnaitytė
Ginčytini lietuvių kalbos veiksmažodžio veikslų klausimai
Abstract views 121 | Article downloads (PDF) 111
119–139
PDF
A. Girdenis
Balsių asimiliacijos reiškiniai Tirkšlių tarmėje
Abstract views 104 | Article downloads (PDF) 101
141–150
PDF
Ž. Urbanavičiūtė
Kai kurie rytinių lietuvių kalbos tarmių fonetikos dalykai
Abstract views 117 | Article downloads (PDF) 85
151–158
PDF
J. Klimavičius
Kai kurie superlatyviškumo reiškimo atvejai lietuvių kalboje
Abstract views 107 | Article downloads (PDF) 85
159–170
PDF
Г. Войцикайте
Опрощение имен существительных в истории немецкого языка
Abstract views 107 | Article downloads (PDF) 148
211–244
PDF
Э. Зибуцайте
Проблема фразеологического синонима
Abstract views 162 | Article downloads (PDF) 93
281–302
PDF
Б. Пиесарскас
The Usage of Synthetical and Analytical Comparison of Adjectives in Modern English
Abstract views 118 | Article downloads (PDF) 96
353–369
PDF
V. Urbutis
Kaip senos lietuvių ir latvių kalbos
Abstract views 148 | Article downloads (PDF) 98
381–386
PDF
V. Urbutis
Nepastebėti Mažvydo slavizmai
Abstract views 141 | Article downloads (PDF) 99
387–390
PDF
J. Kazlauskas
Dėl formos geró (mot. g. vns. vard.)
Abstract views 124 | Article downloads (PDF) 100
391–392
PDF
J. Kazlauskas
Dėl optatyvo 3A. formos su -tui
Abstract views 128 | Article downloads (PDF) 86
393
PDF

Back Matter

Kalbotyra Žurnalas
Turinys
Abstract views 198 | Article downloads (PDF) 15
394–395
PDF