Vol 4 (1962): Kalbotyra

Vol 4 (1962)

Kalbotyra
Published 1962-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 231 | Article downloads (PDF) 16

Articles

5–31
PDF
33–42
PDF
43–60
PDF
J. Balkevičius
Pusdalyvio vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje
Abstract views 88 | Article downloads (PDF) 296
61–64
PDF
P. Gailiūnas
Lietuvių kalbos veiksmažodžio nuosakų ir laikų klausimu
Abstract views 77 | Article downloads (PDF) 1500
65–78
PDF
79–92
PDF
L. Drotvinas
Apie dabartinės lietuvių kalbos sąlygos konstrukcijas
Abstract views 79 | Article downloads (PDF) 102
93–118
PDF
E. Galnaitytė
Ginčytini lietuvių kalbos veiksmažodžio veikslų klausimai
Abstract views 89 | Article downloads (PDF) 98
119–139
PDF
A. Girdenis
Balsių asimiliacijos reiškiniai Tirkšlių tarmėje
Abstract views 76 | Article downloads (PDF) 78
141–150
PDF
Ž. Urbanavičiūtė
Kai kurie rytinių lietuvių kalbos tarmių fonetikos dalykai
Abstract views 88 | Article downloads (PDF) 65
151–158
PDF
J. Klimavičius
Kai kurie superlatyviškumo reiškimo atvejai lietuvių kalboje
Abstract views 76 | Article downloads (PDF) 72
159–170
PDF
Г. Войцикайте
Опрощение имен существительных в истории немецкого языка
Abstract views 77 | Article downloads (PDF) 76
211–244
PDF
Э. Зибуцайте
Проблема фразеологического синонима
Abstract views 108 | Article downloads (PDF) 69
281–302
PDF
Б. Пиесарскас
The Usage of Synthetical and Analytical Comparison of Adjectives in Modern English
Abstract views 88 | Article downloads (PDF) 79
353–369
PDF
V. Urbutis
Kaip senos lietuvių ir latvių kalbos
Abstract views 117 | Article downloads (PDF) 83
381–386
PDF
V. Urbutis
Nepastebėti Mažvydo slavizmai
Abstract views 110 | Article downloads (PDF) 84
387–390
PDF
J. Kazlauskas
Dėl formos geró (mot. g. vns. vard.)
Abstract views 101 | Article downloads (PDF) 90
391–392
PDF
J. Kazlauskas
Dėl optatyvo 3A. formos su -tui
Abstract views 93 | Article downloads (PDF) 74
393
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 167 | Article downloads (PDF) 14
394–395
PDF