Vol 10 (1964): Kalbotyra

Vol 10 (1964)

Kalbotyra
Published 1964-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 169 | Article downloads (PDF) 16

Articles

K. Kuzavinis
Lietuvos vardo kilmė
Abstract views 122 | Article downloads (PDF) 471
5–18
PDF
19–52
PDF
A. Paulauskienė
Veiksmažodžių gretinimas veikslo atžvilgiu (veikslinė koreliacija)
Abstract views 66 | Article downloads (PDF) 207
53–76
PDF
A. Piročkinas
Sujungiamųjų sakinių su jungtukais ir, o, bet loginiai-semantiniai santykiai
Abstract views 75 | Article downloads (PDF) 209
77–107
PDF
A. Piročkinas
Keli ypatingesni sudėtinių sakinių tipai
Abstract views 72 | Article downloads (PDF) 73
109–113
PDF
J. Aleksandravičius
Kretingos tarmės skaitvardis
Abstract views 73 | Article downloads (PDF) 113
115–119
PDF
J. Aleksandravičius
Kretingos tarmės įvardis
Abstract views 67 | Article downloads (PDF) 304
121–130
PDF
131–135
PDF
C. Grenda
Dėl veiksmažodinių junginių klasifikacijos
Abstract views 72 | Article downloads (PDF) 74
137–142
PDF
E. Vengrienė
Apie kalbų dėstymą senajame Vilniaus universitete (1579–1831)
Abstract views 71 | Article downloads (PDF) 57
237–243
PDF
R. Mironas
Kalbotyros metodų beieškant
Abstract views 81 | Article downloads (PDF) 68
245–251
PDF
R. Mironas
Dvi pastabos
Abstract views 75 | Article downloads (PDF) 65
253–254
PDF
J. Kazlauskas | Z. Zinkevičius
Kelios pastabos dėl straipsnio “Žemaičių tarmių vokalizmo susiformavimas”
Abstract views 129 | Article downloads (PDF) 64
255–260
PDF
261–265
PDF
J. Balčikonis
Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas
Abstract views 105 | Article downloads (PDF) 79
281–283
PDF
Kronika
Abstract views 162 | Article downloads (PDF) 60
285–292
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 171 | Article downloads (PDF) 14
293–294
PDF