Vol. 32 No. 1 (1981): Kalbotyra

Vol. 32 No. 1 (1981)

Kalbotyra
Published 1981-12-01

Front Matter

Kalbotyra Žurnalas
Redakcinė kolegija
Abstract views 172 | Article downloads (PDF) 21
Kalbotyra Žurnalas
Turinys
Abstract views 166 | Article downloads (PDF) 16

Articles

Ema Geniušienė
Synonymy of Transitive Reflexive Verbs in Lithuanian
Abstract views 108 | Article downloads (PDF) 105
4–14
PDF
Aleksas Girdenis
Šiaurės žemaičių fonemų dažnumai
Abstract views 112 | Article downloads (PDF) 93
15–37
PDF
Danutė Kalendienė
Būdvardžio senas leksinė-semantinė charakteristika
Abstract views 85 | Article downloads (PDF) 552
38–53
PDF
Vitas Labutis
Sintaksės aprašymo galimybės ir uždaviniai
Abstract views 92 | Article downloads (PDF) 173
54–61
PDF
Danguolė Mikulėnienė
Priegaidžių kaita ir pirminių veiksmažodžių kirčiavimas
Abstract views 96 | Article downloads (PDF) 91
62–65
PDF
Juozas Pabrėža
Kirčio atitraukimo svyravimiai šiaurės žemaičių tarmėje (Statistinis tyrinėjimas)
Abstract views 93 | Article downloads (PDF) 106
66–73
PDF
Lionginas Pažūsis
Semantic Shift of the Noun under Subordinate Bilingualism
Abstract views 106 | Article downloads (PDF) 137
74–84
PDF
Marija Strimaitienė
Lithuanian and English Consonant Clusters in Connected Texts and Lexicon
Abstract views 127 | Article downloads (PDF) 89
85–105
PDF
Marytė Tankevičiūtė
The Quantity of the Intervocalic Consonants in Standard Lithuanian (Spectrographical Analysis)
Abstract views 93 | Article downloads (PDF) 88
106–120
PDF
Vida Žilinskienė
Lietuvių publicistikos tekstų kalbos dalių koreliacinė ir klasterinė analizė
Abstract views 137 | Article downloads (PDF) 131
121–133
PDF
Guido Michelini
Dėl žodžių tvarkos funkcijos poezijoje
Abstract views 99 | Article downloads (PDF) 86
134–136
PDF
Jūratė Sirtautaitė
Dėl galūnės
Abstract views 105 | Article downloads (PDF) 70
137–138
PDF
Bonifacas Stundžia
Kelios pastabos apie slavizmų funkcionavimą tarminėje leksikoje
Abstract views 127 | Article downloads (PDF) 80
138–139
PDF
Irena Bilevičiūtė | Danutė Tarvydaitė
Kronika
Abstract views 110 | Article downloads (PDF) 74
140–142
PDF
Kalbotyra Žurnalas
Redaktoriaus netekus (Ričardo Mirono atminimui)
Abstract views 271 | Article downloads (PDF) 91
143–144
PDF