Vol 32 No 1 (1981): Kalbotyra

Vol 32 No 1 (1981)

Kalbotyra
Published 1981-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 119 | Article downloads (PDF) 9
Turinys
Abstract views 108 | Article downloads (PDF) 8

Articles

Ema Geniušienė
Synonymy of Transitive Reflexive Verbs in Lithuanian
Abstract views 46 | Article downloads (PDF) 66
4–14
PDF
Aleksas Girdenis
Šiaurės žemaičių fonemų dažnumai
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 60
15–37
PDF
Danutė Kalendienė
Būdvardžio senas leksinė-semantinė charakteristika
Abstract views 38 | Article downloads (PDF) 482
38–53
PDF
Vitas Labutis
Sintaksės aprašymo galimybės ir uždaviniai
Abstract views 45 | Article downloads (PDF) 102
54–61
PDF
Danguolė Mikulėnienė
Priegaidžių kaita ir pirminių veiksmažodžių kirčiavimas
Abstract views 43 | Article downloads (PDF) 68
62–65
PDF
Juozas Pabrėža
Kirčio atitraukimo svyravimiai šiaurės žemaičių tarmėje (Statistinis tyrinėjimas)
Abstract views 44 | Article downloads (PDF) 63
66–73
PDF
Lionginas Pažūsis
Semantic Shift of the Noun under Subordinate Bilingualism
Abstract views 52 | Article downloads (PDF) 91
74–84
PDF
Marija Strimaitienė
Lithuanian and English Consonant Clusters in Connected Texts and Lexicon
Abstract views 51 | Article downloads (PDF) 64
85–105
PDF
Marytė Tankevičiūtė
The Quantity of the Intervocalic Consonants in Standard Lithuanian (Spectrographical Analysis)
Abstract views 42 | Article downloads (PDF) 59
106–120
PDF
Vida Žilinskienė
Lietuvių publicistikos tekstų kalbos dalių koreliacinė ir klasterinė analizė
Abstract views 74 | Article downloads (PDF) 76
121–133
PDF
Guido Michelini
Dėl žodžių tvarkos funkcijos poezijoje
Abstract views 45 | Article downloads (PDF) 59
134–136
PDF
Jūratė Sirtautaitė
Dėl galūnės
Abstract views 55 | Article downloads (PDF) 49
137–138
PDF
Bonifacas Stundžia
Kelios pastabos apie slavizmų funkcionavimą tarminėje leksikoje
Abstract views 73 | Article downloads (PDF) 59
138–139
PDF
Irena Bilevičiūtė | Danutė Tarvydaitė
Kronika
Abstract views 62 | Article downloads (PDF) 53
140–142
PDF
Redaktoriaus netekus (Ričardo Mirono atminimui)
Abstract views 201 | Article downloads (PDF) 67
143–144
PDF