Vol 32 No 1 (1981): Kalbotyra

Vol 32 No 1 (1981)

Kalbotyra
Published 1981-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 148 | Article downloads (PDF) 16
Turinys
Abstract views 138 | Article downloads (PDF) 11

Articles

Ema Geniušienė
Synonymy of Transitive Reflexive Verbs in Lithuanian
Abstract views 68 | Article downloads (PDF) 82
4–14
PDF
Aleksas Girdenis
Šiaurės žemaičių fonemų dažnumai
Abstract views 82 | Article downloads (PDF) 71
15–37
PDF
Danutė Kalendienė
Būdvardžio senas leksinė-semantinė charakteristika
Abstract views 56 | Article downloads (PDF) 524
38–53
PDF
Vitas Labutis
Sintaksės aprašymo galimybės ir uždaviniai
Abstract views 67 | Article downloads (PDF) 135
54–61
PDF
Danguolė Mikulėnienė
Priegaidžių kaita ir pirminių veiksmažodžių kirčiavimas
Abstract views 65 | Article downloads (PDF) 77
62–65
PDF
Juozas Pabrėža
Kirčio atitraukimo svyravimiai šiaurės žemaičių tarmėje (Statistinis tyrinėjimas)
Abstract views 63 | Article downloads (PDF) 82
66–73
PDF
Lionginas Pažūsis
Semantic Shift of the Noun under Subordinate Bilingualism
Abstract views 74 | Article downloads (PDF) 114
74–84
PDF
Marija Strimaitienė
Lithuanian and English Consonant Clusters in Connected Texts and Lexicon
Abstract views 76 | Article downloads (PDF) 77
85–105
PDF
Marytė Tankevičiūtė
The Quantity of the Intervocalic Consonants in Standard Lithuanian (Spectrographical Analysis)
Abstract views 63 | Article downloads (PDF) 70
106–120
PDF
Vida Žilinskienė
Lietuvių publicistikos tekstų kalbos dalių koreliacinė ir klasterinė analizė
Abstract views 105 | Article downloads (PDF) 98
121–133
PDF
Guido Michelini
Dėl žodžių tvarkos funkcijos poezijoje
Abstract views 66 | Article downloads (PDF) 71
134–136
PDF
Jūratė Sirtautaitė
Dėl galūnės
Abstract views 78 | Article downloads (PDF) 58
137–138
PDF
Bonifacas Stundžia
Kelios pastabos apie slavizmų funkcionavimą tarminėje leksikoje
Abstract views 99 | Article downloads (PDF) 70
138–139
PDF
Irena Bilevičiūtė | Danutė Tarvydaitė
Kronika
Abstract views 85 | Article downloads (PDF) 61
140–142
PDF
Redaktoriaus netekus (Ričardo Mirono atminimui)
Abstract views 237 | Article downloads (PDF) 79
143–144
PDF