Vol 28 No 1 (1977): Kalbotyra

Vol 28 No 1 (1977)

Kalbotyra
Published 1977-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 101 | Article downloads (PDF) 13

Articles

Contents
Abstract views 107 | Article downloads (PDF) 9
Petronėlė Bikulčienė
Audicinės skatinamųjų intonacijų ypatybės
Abstract views 45 | Article downloads (PDF) 62
7–17
PDF
Eugenija Vytautė Eidukaitienė
Kupiškėnų monoftongų priegaidės (Audicinis tyrinėjimas)
Abstract views 44 | Article downloads (PDF) 62
18–23
PDF
Ema Geniušienė
Dėl vienos sangrąžinių veiksmažodžių grupės semantikos
Abstract views 43 | Article downloads (PDF) 76
24–28
PDF
Aleksas Girdenis | Arnoldas Piročkinas
Jonas Jablonskis – dialektologas
Abstract views 97 | Article downloads (PDF) 74
29–39
PDF
Regina Kubiliūtė | Aleksas Girdenis
Šiaurės žemaičių afrikatų ir heteromorfeminių T–S tipo junginių akustinės ir audicinės ypatybės
Abstract views 79 | Article downloads (PDF) 61
50–57
PDF
Regina Petkevičienė
Lietuvių kalbos priebalsinių ir balsinių fonemų pradiniai junginiai
Abstract views 41 | Article downloads (PDF) 96
58–66
PDF
Gražina Rosinienė
Žmogaus išorinių savybių apibūdinimas kai kuriais zoomorfizmais
Abstract views 138 | Article downloads (PDF) 79
67–74
PDF
Laimutis Valeika
Nominalisation, Its Essence and Role in Speech
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 103
75–79
PDF
Danutė Girdenienė
Vardo ir pavardės tarpusavio tvarka (šiaurės žemaičių tarmės duomenimis)
Abstract views 50 | Article downloads (PDF) 67
80–83
PDF
Jonas Palionis
Iš J. Jablonskio rankraštinio palikimo
Abstract views 55 | Article downloads (PDF) 54
84–88
PDF
Eugenija Vytautė Eidukaitienė
Kronika
Abstract views 55 | Article downloads (PDF) 56
89–91
PDF