Vol 53 No 1 (2004): Kalbotyra

Vol 53 No 1 (2004)

Kalbotyra
Published 2004-12-01

Front Matter

Editorial Board
Abstract views 94 | Article downloads (PDF) 8
Contents
Abstract views 91 | Article downloads (PDF) 12

Articles

Audronė Bitinienė
Use of Interrogative Sentences in Mass Media Texts
Abstract views 33 | Article downloads (PDF) 13
5–12
PDF
Laimutė Bučienė
Possessive Phrases
Abstract views 28 | Article downloads (PDF) 24
13–23
PDF
Jurgita Jaroslavienė | Lidija Kaukėnienė
The Spectra of Daniel Jones’ Cardinal Vowels
Abstract views 30 | Article downloads (PDF) 16
25–38
PDF
Žaneta Markevičienė
Changes in the Anykščiai Subdialect
Abstract views 32 | Article downloads (PDF) 22
39–45
PDF
Sigita Rackevičienė
The Syntax of Morphological Causatives in Lithuanian, Norwegian and Finnish
Abstract views 34 | Article downloads (PDF) 17
47–58
PDF
Regina Rinkauskienė
Pronominal Adjectives in the East-Aukštaitian Dialect of Utena
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 76
59–64
PDF
Jolita Urbanavičienė
Svirkų šnektos izoliuotų balsių akustinė analizė
Abstract views 34 | Article downloads (PDF) 40
65–80
PDF
Sonata Vaičiakauskienė
Pronouns and Their Evolution in the 1759 “Ziwatas”
Abstract views 30 | Article downloads (PDF) 17
81–92
PDF
Aleksas Girdenis
Antanas Baranauskas apie [k], [g] tembrą prieš minkštuosius priebalsius
Abstract views 50 | Article downloads (PDF) 19
101–102
PDF

Back Matter

Informacija autoriams
Abstract views 93 | Article downloads (PDF) 10
103–105
PDF