Vol 53 No 1 (2004): Kalbotyra

Vol 53 No 1 (2004)

Kalbotyra
Published 2004-12-01

Front Matter

Editorial Board
Abstract views 18 | Article downloads (PDF) 2
Contents
Abstract views 14 | Article downloads (PDF) 4

Articles

Audronė Bitinienė
Use of Interrogative Sentences in Mass Media Texts
Abstract views 10 | Article downloads (PDF) 5
5–12
PDF
Laimutė Bučienė
Possessive Phrases
Abstract views 10 | Article downloads (PDF) 3
13–23
PDF
Jurgita Jaroslavienė | Lidija Kaukėnienė
The Spectra of Daniel Jones’ Cardinal Vowels
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 5
25–38
PDF
Žaneta Markevičienė
Changes in the Anykščiai Subdialect
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 9
39–45
PDF
Sigita Rackevičienė
The Syntax of Morphological Causatives in Lithuanian, Norwegian and Finnish
Abstract views 13 | Article downloads (PDF) 6
47–58
PDF
Regina Rinkauskienė
Pronominal Adjectives in the East-Aukštaitian Dialect of Utena
Abstract views 11 | Article downloads (PDF) 41
59–64
PDF
Jolita Urbanavičienė
Svirkų šnektos izoliuotų balsių akustinė analizė
Abstract views 11 | Article downloads (PDF) 22
65–80
PDF
Sonata Vaičiakauskienė
Pronouns and Their Evolution in the 1759 “Ziwatas”
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 11
81–92
PDF
Aleksas Girdenis
Antanas Baranauskas apie [k], [g] tembrą prieš minkštuosius priebalsius
Abstract views 17 | Article downloads (PDF) 8
101–102
PDF

Back Matter

Informacija autoriams
Abstract views 17 | Article downloads (PDF) 2
103–105
PDF