Vol 34 No 1 (1983): Kalbotyra

Vol 34 No 1 (1983)

Kalbotyra
Published 1983-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 40 | Article downloads (PDF) 2
Redakcinė kolegija
Abstract views 37 | Article downloads (PDF) 2
Turinys
Abstract views 40 | Article downloads (PDF) 2
3–4
PDF
Turinys
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 3
3–4
PDF

Articles

Lilija Anusienė
Duration of Long Stressed Vowels in Present-Day Lithuanian Utterances
Abstract views 27 | Article downloads (PDF) 4
5–13
PDF
Lilija Anusienė
Duration of Long Stressed Vowels in Present-Day Lithuanian Utterances
Abstract views 27 | Article downloads (PDF) 3
5–13
PDF
14–23
PDF
14–23
PDF
24–38
PDF
24–38
PDF
Regina Kliukienė
Atviroji sandūra ir jos fonetinė realizacija šiaurės žemaičių tarmėje
Abstract views 16 | Article downloads (PDF) 5
50–60
PDF
Regina Kliukienė
Atviroji sandūra ir jos fonetinė realizacija šiaurės žemaičių tarmėje
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 2
50–60
PDF
Marija Strimaitienė
External Open Juncture in Standard Lithuanian (Auditory Analysis)
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 3
61–66
PDF
Marija Strimaitienė
External Open Juncture in Standard Lithuanian (Auditory Analysis)
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 3
61–66
PDF
Валерия Вайткявичюте
К проблеме исследования слоговых акцентов литовского языка
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 3
67–75
PDF
Валерия Вайткявичюте
К проблеме исследования слоговых акцентов литовского языка
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 3
67–75
PDF
Saulius Ambrazas
Priesaginės darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 4
76–84
PDF
Saulius Ambrazas
Priesaginės darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje
Abstract views 14 | Article downloads (PDF) 1
76–84
PDF
Vytautas Būda
Vientisinio sakinio nuolaidos santykiai
Abstract views 18 | Article downloads (PDF) 5
85–96
PDF
Vytautas Būda
Vientisinio sakinio nuolaidos santykiai
Abstract views 18 | Article downloads (PDF) 6
85–96
PDF
Dalija Tekorienė
Semantic Valency of Lithuanian Adjectives
Abstract views 14 | Article downloads (PDF) 7
97–107
PDF
Dalija Tekorienė
Semantic Valency of Lithuanian Adjectives
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 3
97–107
PDF
Vida Žilinskienė
Skoliniai lietuvių publicistikoje
Abstract views 18 | Article downloads (PDF) 3
108–116
PDF
Vida Žilinskienė
Skoliniai lietuvių publicistikoje
Abstract views 19 | Article downloads (PDF) 5
108–116
PDF
Aleksas Girdenis
Lietuvių bendrinės kalbos prozodinių skiemens tipų santykiniai dažnumai
Abstract views 30 | Article downloads (PDF) 5
117–118
PDF
Aleksas Girdenis
Lietuvių bendrinės kalbos prozodinių skiemens tipų santykiniai dažnumai
Abstract views 35 | Article downloads (PDF) 5
117–118
PDF
Guido Michelini
Morfologinių opozicijų nežymėtojo nario antrinė funkcija ir istorinis prezensas
Abstract views 17 | Article downloads (PDF) 3
119–120
PDF
Guido Michelini
Morfologinių opozicijų nežymėtojo nario antrinė funkcija ir istorinis prezensas
Abstract views 16 | Article downloads (PDF) 2
119–120
PDF
Vladas Žulys
Dar trumpai dėl norminių tariamosios nuosakos formų
Abstract views 26 | Article downloads (PDF) 5
120–121
PDF
Vladas Žulys
Dar trumpai dėl norminių tariamosios nuosakos formų
Abstract views 26 | Article downloads (PDF) 3
120–121
PDF
Bonifacas Stundžia
A. Girdenis. Fonologija.- V.: Mokslas, 1980, 216 p.
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 4
129–132
PDF
Bonifacas Stundžia
A. Girdenis. Fonologija.- V.: Mokslas, 1980, 216 p.
Abstract views 25 | Article downloads (PDF) 3
129–132
PDF
Danutė Tarvydaitė
Kronika
Abstract views 25 | Article downloads (PDF) 2
133–135
PDF
Danutė Tarvydaitė
Kronika
Abstract views 26 | Article downloads (PDF) 2
133–135
PDF