Preface
-
Aušra Navickienė
Vilnius University
Adriaan van der Weel
Leiden University
Published 2018-07-05
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.70.11805
PDF

How to Cite

Navickienė A. and van der Weel A. (2018) “Preface”, Knygotyra, 700, pp. 7-9. doi: 10.15388/Knygotyra.2018.70.11805.