Важнейшие библиографии второй степени по естествознанию, технике и сельскому хозяйству
Articles
В.П. Лиров
Published 1967-12-01
PDF

How to Cite

Лиров В. (1967). Важнейшие библиографии второй степени по естествознанию, технике и сельскому хозяйству. Knygotyra, 6, 32–47. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/27159

Abstract

Per pastarąjį dešimtmetį buvo išleista visa eilė antrojo laipsnio bibliografinių darbų, kuriuose užregistruoti bibliografiniai leidiniai pagrindiniais gamtos mokslų, technikos ir žemės ūkio klausimais. Kapitaliniai A. Lukomskajos, D. Lebedevo, V. Levino, N. Lavrovos, L. Zilberminc, N. Michejevo, I. Kirpičevos ir kt. darbai – vertingas įnašas į tarybinę bibliografiją. Sukurta taip pat patikima einamosios antrojo laipsnio bibliografijos sistema.

Straipsnyje nušviestos bendrosios ir šakinių antrojo laipsnio bibliografijų paskirtis ir ypatybės; jame pateikta trumpa gamtos mokslų, technikos bei žemės ūkio pagrindinių antrojo laipsnio bibliografinių leidinių apžvalga bei parodyta, kaip šios srities šakinė bibliografija atsispindi bendruosiuose bibliografijos šaltiniuose. Straipsnyje išryškintos trys svarbiausios antrojo laipsnio bibliografijos funkcijos: 1) pagalba specialistams ir bibliografams, ieškant jau parengtos bibliografinės medžiagos; 2) bibliografinių žinių ir duomenų apie esamus bibliografinius leidinius propagavimas platiesiems skaitytojų sluoksniams; 3) vienos ar kitos mokslo šakos bibliografinių darbų vieningos ir darnios sistemos sudarymas. Atitinkamai formuojasi ir trys pagrindinės antrojo laipsnio bibliografijos rūšys: rodyklės, vadovai, apibendrinančio pobūdžio apžvalgos. Straipsnyje pabrėžiama reguliariosios informacijos apie neišspausdintą bibliografinę medžiagą reikšmė, taip pat keliamas lietuvių bendrosios bibliografijos bibliografijos parengimo klausimas.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy