Fetal renal cysts: prenatal diagnostics and interventional treatment
-
Audronė Arlauskienė
Karolina Bartkutė
Dalia Laužikienė
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2013.3.1835
PDF

How to Cite

1.
Arlauskienė A, Bartkutė K, Laužikienė D. Fetal renal cysts: prenatal diagnostics and interventional treatment. LS [Internet]. 2013Jan.1 [cited 2022Aug.17];12(3):171-5. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1835

Abstract

Background / objective
Fetal genitourinary tract anomalies are the most common anomalies diagnosed antenataly. Most fetal urinary tract abnormalities are well seen with ultrasound. Punctation and aspiration of fetal cyst are usually performed if there is a risk of damage for fetal vital organs. Biochemical analysis of cyst fluid for the detection of cyst origin is being used. In cases of isolated one kidney pathology fetal outcome is good. This clinical case demonstrates diagnostics, interventional treatment and outcome of fetal renal cyst.
Key words: fetus, cyst, prenatal dignostics, interventional treatment.

Vaisiaus inkstų cistiniai dariniai: prenatalinė diagnostika ir intervencinis gydymas

Įvadas / tikslas
Vaisiaus šlapimo takų raidos ydos yra dažniausiai diagnozuojamos lyginant su kitų sistemų raidos ydomis. Pagrindinis tyrimo metodas, padedantis nustatyti vaisiaus inkstų cistas, yra vaisiaus echoskopija. Vaisiaus inkstų cistos punktuojamos, kai atsiranda kitų organų pažeidimo grėsmė. Cistos kilmei patikslinti naudojamas punktato biocheminis ištyrimas. Prognozė vaisiui būna gera, esant izoliuotai vienpusei patologijai. Šis klinikinis atvejis iliustruoja vaisiaus inkstų cistos diagnostiką, intervencinį gydymą ir baigtį.
Reikšminiai žodžiai: vaisius, cistiniai dariniai, prenatalinė diagnostika, intervencinis gydymas.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)