Krūtį tausojančios operacijos ir kombinuotojo gydymo rezultatai
-
Valerijus Ostapenko
Saulius Bružas
Algimantas Mudėnas
Jonas Sabonis
Algirdas Jackevičius
Juozas Kurtinaitis
Anatolijus Ostapenko
Narimantas Evaldas Samalavičius
Laima Bloznelytė-Plėšnienė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2011.1.2078
PDF

How to Cite

1.
Ostapenko V, Bružas S, Mudėnas A, Sabonis J, Jackevičius A, Kurtinaitis J, Ostapenko A, Samalavičius NE, Bloznelytė-Plėšnienė L. Krūtį tausojančios operacijos ir kombinuotojo gydymo rezultatai. LS [Internet]. 2011Jan.1 [cited 2022Dec.5];9(3-4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2078

Abstract

Valerijus Ostapenko1, Saulius Bružas1, Algimantas Mudėnas1, Jonas Sabonis1, Algirdas Jackevičius1, Juozas Kurtinaitis1, Anatolijus Ostapenko2, Narimantas Evaldas Samalavičius1, Laima Bloznelytė-Plėšnienė1

1 Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
El. paštas: v.ostapenko@takas.lt

Tikslas
Krūtį tausojančios operacijos (KTO) pastaruoju metu yra pripažintas krūties vėžio gydymas, kuriam chirurgija teikia pirmumą. Krūtį tausojančių operacijų skaičius didėja industrinėse pasaulio šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Šio darbo tikslas – įvertinti Vilniaus universiteto Onkologijos instituto (VUOI) KTO kombinuotojo gydymo rezultatus.

Ligoniai ir metodai
Darbe atliekama retrospektyvi 349 pacienčių, sergančių I, II, III stadijos krūties vėžiu ir gydytų KTO, analizė. Visoms pacientėms buvo taikytas kombinuotasis gydymas. Ligonių amžius mediana buvo 51 metai, stebėjimo mediana – 9,4 metų.

Rezultatai
Bendras ligonių, sergančių I stadijos krūties vėžiu, penkerių išgyvenimas 93,6 % (88,3–96,5), II stadijos – 76,4 % (69,5–81,9), o III – 64,0 % (42,2–79,4). Pasitaikė 22 lokalūs recidyvai. Atkryčio išsivystymo tikimybė siekė 8,0 % (5,2 %–12,3 %).

Išvada
Darbo rezultatai leidžia teigti, kad KTO įdiegus VUOI, atkryčių nepadaugėjo, o bendrieji išgyvenimo rezultatai buvo panašūs į tarptautinių randomizuotų klinikinių studijų rezultatus.

Reikšminiai žodžiai: krūties vėžys, krūtį tausojančios operacijos, gydymo rezultatai.

Breast preserving surgery and results of combined treatment

Valerijus Ostapenko1, Saulius Bružas1, Algimantas Mudėnas1, Jonas Sabonis1, Algirdas Jackevičius1, Juozas Kurtinaitis1, Anatolijus Ostapenko2, Narimantas Evaldas Samalavičius1, Laima Bloznelytė-Plėšnienė1

1 Institute of Oncology,Vilnius University, Santariškių Str. 1, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Medical Faculty Vilnaus University, Čiurlionio Str. 21, LT-03101 Vilnius, Lithuania
E-mail: v.ostapenko@takas.lt

Background
Breast conservation therapy (BCT) is now well established as an oncologically safe treatment for primary breast cancer. BCT rates are growing in industrial countries, also in Lithuania. The aim of the study was to analyze the results of combined treatment of breast conservation therapy at the Oncology Institute of Vilnius University.

Patients and methods
A retrospective analysis of 376 patients with stages I, II, III breast cancer, who underwent BCT treatment at the Oncology Institute of Vilnius University in 1999–2000, was performed. The patients’ age median was 51 years and the follow-up median 9.4 years.

Results
The overall 5-year survival in stage I was 93.6% (88.3–96.5), stage II – 76.4% (69.5–81.9), stage III – 64.0% (42.2–79.4); 22 local recurrences were observed. The cumulative probability of local recurrence was estimated to be 8.0% (5.2–12.3%).

Conclusions
The implementation of BCT at the Oncology Institute of Vilnius University did not peaked the recurrence rates, and patients’ survival was found to be comparable to the findings of randomized clinical studies.

Keywords: breast cancer, breast-preserving surgery, results of combined treatment.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>