Išangės fistulės kamščio metodo taikymas sudėtingai išangės fistulei gydyti
-
Edgaras Palubinskas
Narimantas Evaldas Samalavičius
Lina Gudelytė
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2010.4.2095
PDF

How to Cite

1.
Palubinskas E, Samalavičius NE, Gudelytė L. Išangės fistulės kamščio metodo taikymas sudėtingai išangės fistulei gydyti. LS [Internet]. 2010Jan.1 [cited 2022Dec.4];8(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2095

Abstract

Edgaras Palubinskas1, Narimantas Evaldas Samalavičius2, Lina Gudelytė1

1 Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinika ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika,
Santariškių g. 1, LT-08406 Vilnius
El. paštas: narimantas.samalavicius@vuoi.lt

Tikslas: Tyrimo tikslas buvo įvertinti išangės fistulės kamščio (IFK) efektyvumą, gydant aukštas išangės fistules.

Metodai: Į apžvalgą iš viso įtraukta 19 darbų iš 31, išspausdinto 2006–2010 m. Iš įtrauktųjų 8 yra retrospektyvinės studijos, 9 prospektyvinės, viena dvigubai akla randomizuota studija ir viena prospektyvinė nerandomizuota kontrolinė studija. Bendras į šias studijas įtrauktų ligonių, gydytų išangės fistulės kamščio metodu, skaičius yra 551.

Rezultatai: Pooperacinio stebėjo laikas buvo nuo 3 iki 24 mėnesių. Gydymo išangės fistulės kamščiu sėkmingumas – nuo 15,6 % iki 88 %. Iš 551 IFK gydytų ligonių 300 (54,4 %) pasveiko. Kriptoglanduliarinės kilmės (K) fistulės buvo sėkmingai išgydytos 55,1 % atvejų, o įvairios kilmės (I) – 54,9 %. Neaptikome patikimo ryšio tarp sėkmingo gydymo rezultatų ir paciento lyties, amžiaus, fistulės ilgio ar kilmės.

Išvados: Išangės fistulės kamščio metodas yra patikimas gydyti sudėtingas fistula-in-ano. Ateities tyrimai turėtų padėti aiškiau apibrėžti gydymo išangės fistulės kamščiu metodo vietą išangės fistulių chirurgijoje.

Reikšminiai žodžiai: fistula-in-ano, išangės fistulės kamštis, ligos atkrytis, tiesiosios žarnos lopas.

Anal fistula plug for the treatment of complex fistula-in-ano

Edgaras Palubinskas1, Narimantas Evaldas Samalavičius2, Lina gudelytė1

1 Vilnius University Medical Faculty, M. K. Čiurlionio str. 21, LT-03101 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University, Institute of Oncology, Clinic of Surgery,
Santariškių str. 1, LT-08406 Vilnius, Lithuania
E-mail: narimantas.samalavicius@vuoi.lt

Purpose: The aim of the study was to evaluate the efficacy of the anal fistula plug (AFP) for the treatment of fistula-in-ano.

Methods: A total of 31 studies, published since 2006 to 2010 were extracted and 19 of them were finally included in this systematic review. 8 were retrospective case series, 9 prospective studies, 1 prospective non-randomized controlled trial and 1 randomized controlled trial. In these 19 studies, a total of 551 patients were included, who were treated with anal fistula plug.

Results: The follow-up period ranged from 3–24 months. The AFP procedure had a success rate ranging from 15.6–88 %. From 551 patients treated with AFP, 300 (54.4 %) were cured. The success rate in patients with cryptoglandular origin (K) was 55.1 % and the success rate in patients with fistulas of other origin was 54.9 %. We did not notice difference in success rate between age, gender, fistula anatomy and etiology.

Conclusion: The anal fistula plug method is a reliable method in treat of complex fistula-in-ano. Future studies should help to clarify the place of anal fistula plug in anal fistula surgery.

Key words: Fistula-in-ano, anal plug, recurrence, advancement flap.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>