Perkutaninė lazerinė liumbalinio tarpslankstelinio disko dekompresija
-
Gunaras Terbetas
Aurelija Vaitkuvienė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2009.1.2139
PDF

How to Cite

1.
Terbetas G, Vaitkuvienė A. Perkutaninė lazerinė liumbalinio tarpslankstelinio disko dekompresija. LS [Internet]. 2009Jan.1 [cited 2022Aug.13];7(1-2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2139

Abstract

Gunaras Terbetas1, Aurelija Vaitkuvienė2
1 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutas,
Saulėtekio al. 9-III, 3, LT-10222 Vilnius
El paštas: terbetas@gmail.com

Įžanga

Tarpslankstelinio disko išvarža yra dažna juosmens ir radikulopatinio kojos skausmo priežastis. Daugeliu atvejų tarpslankstelinio disko išvaržos sukeltų simptomų natūrali eiga yra gerybinė dėl disko išvaržos spontaninės rezorbcijos. Dauguma disko išvaržas turinčių pacientų sveiksta taikant konservatyvų gydymą. Jei konservatyvus gydymas nesukelia pagerėjimo, pacientus tenka operuoti. Šiame straipsnyje pristatomas naujas Lietuvoje disko išvaržos chirurginio gydymo būdas – perkutaninė lazerinė disko dekompresija (PLDD).

Pacientai ir metodai

Nuo 2007 m. gegužės iki 2009 m. birželio 20 pacientų atrinkta PLDD operacijai. Skausmo intensyvumas prieš operaciją įvertintas pagal VAS (Visual Assessment Analogue Scale) skalę, gyvenimo kokybė ir neįgalumo laipsnis – pagal ODI (Oswestry Disability Index) klausimyną. VAS skausmo indeksas prieš operaciją buvo nuo 3 iki 7 balų esant ramybės būsenos (vid. – 5,0), judesio metu – nuo 5 iki 9 balų (vid. – 6,75). ODI neįgalumo indeksas nuo 20% iki 60% (vid. – 47,5%). Atliktos 24 PLDD operacijos, naudota vietinė nejautra ir rentgenoskopo kontrolė. Pooperacinis įvertinimas atliktas praėjus 2 ir 6 mėn. po operacijos.

Rezultatai

Geras, ilgai trunkantis efektas buvo 14 pacientų (70%). Po 6 mėn. – VAS esant ramybės būsenos svyravo nuo 1 iki 5 (vid. – 1,75), judesio metu nuo 1 iki 7 balų (vid. – 2,6). Vidutinis VAS kritimas: esant ramybės būsenos – 3,25; judesio metu – 4,15. ODI po 6 mėn. nuo 2% iki 48% (vid. ODI – 18,8%); vidutinis ODI kritimas – 28,7%.

Išvados

Disko išvaržos chirurginio gydymo kriterijai galutinai nėra nustatyti, tebevyksta diskusija apie chirurginio gydymo privalumus ir trūkumus. Disko išvaržos chirurginis gydymas sukelia greitesnį simptomų regresą, po jo greitesnė reabilitacija, greičiau pavyksta atkurti darbingumą, bet yra vėlyvų komplikacijų rizika. Perkutaninė lazerinė disko dekompresija pastaruoju metu pripažįstama esanti efektyvus, minimaliai invazyvus chirurginis disko išvaržos gydymo būdas, taikytinas kai kurioms disko išvaržoms. Atvira disko išvaržos operacija (mikrodiskektomija) ir PLDD neturėtų būti vertinami kaip du alternatyvūs metodai gydyti tą patį pacientą, nes įtraukimo PLDD ir atvirai operacijai kriterijai skiriasi. Gydymo metodo pasirinkimą lemia išvaržos morfologija, nustatoma MRT tyrimu. Abu metodai turėtų būti prieinami ir gyvuoti greta ligoninėse, kur operuojama stuburo patologija. Ligoniai, turintys disko sekvestrą, pratrūkusią disko išvaržą ar masyvią subligamentinę disko išvaržą, turėtų būti operuojami atvira operacija; ligoniai, kurių disko išvarža nepratrūkusi, nesukelia didelės nervinės šaknelės kompresijos, turėtų būti operuojami minimaliai invaziniais intradiskiniais metodais (PLDD).

Reikšminiai žodžiai: tarpslankstelinio disko išvarža, juosmens skausmai, lazerinė chirurgija

Percutaneous lazer lumbar disc decompression

Gunaras Terbetas1, Aurelija Vaitkuvienė2
1 Clinic of Neurology and Neurosurgery, Faculty of Medicine, Vilnius University,
Šiltnamių str. 29, Vilnius LT-04130, Lithuania
2 Institute of Materials Science and Applied Research, Vilnius University,
Saulėtekio al. 9-III, 3, Vilnius LT-10222, Lithuania
E-mail: terbetas@gmail.com

Background

Lumbar disc hernia (LDH) is a common cause of low back pain and radicular leg pain. The natural course of lumbar disc hernia-induced symptoms is benign in many cases because of spontaneous resorption of herniated nucleus pulposus. It is well known that the majority of LDH patients recover spontaneously; others will require surgery after failure of conservative treatment. Here we present new in Lithuania surgical treatment method for intervertebral disc hernia- Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD).

Material and Methods

During the period from 2007 May to 2009 June, 20 patients have been selected to be operated on disc herniation by means of Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD). All patients preoperatively were evaluated by Visual Assessment Analogue Scale (VAS) and Oswestry Disability Index (ODI). VAS pain index preoperatively ranged from 3 to 7 points at rest (mean- 5.0 points), to 5-9 points at movement (mean-6.75 points). ODI preoperatively ranged from 20% to 60% (mean 47.5%). 24 PLDD procedures were performed under local anesthesia, using C-arm control. Post operative evaluation was made at 2 and 6 months.

Results

14 patients (70%) experienced long lasting relief of their symptoms. At 6 month follow-up VAS score ranged from 1 to 5 at rest (mean 1.75), at movement range was from 1 to 7 (mean 2.6 points). Mean VAS drop was 3.25 points at resting state, and 4.15 points at movement. ODI at 6 month follow-up ranged from 2% to 48%, mean being 18.8%. Mean ODI drop was 28.7%.

Conclusions

There is ongoing discussion about disc herniation surgery. Surgical treatment provides faster rehabilitation and faster decrease of symptoms, but has a certain danger of late complications. Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD) has been recently accepted as effective surgical intervention on certain types of disc herniation. Open microdiscectomy and PLDD should not be compared as two different ways of treating the same patient because inclusion criteria for both methods differ due to morphology of disc herniation on MRI. Patients having sequestration, transligamentous or extensive subligamentous extrusion should go for open surgery; patients having moderate or mild protrusion of intervertebral disc with no obvious compression of nerve roots should go for PLDD.

Key words: Intervertebral disc hernia, low back pain, laser surgery

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)