Vėlyvųjų rezultatų po uždarosios hemoroidektomijos įvertinimas
-
Tomas Poškus
Narimantas Evaldas Samalavičius
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.1.2164
PDF

How to Cite

1.
Vėlyvųjų rezultatų po uždarosios hemoroidektomijos įvertinimas. LS [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 29];6(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2164

Abstract

Tomas Poškus1,  Narimantas Evaldas Samalavičius2
1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo 3-iasis pilvo chirurgijos skyrius,
Žygimantų g. 3, LT-01102 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinika,
Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: toshcus@yahoo.com

Tikslas

Įvertinti vėlyvuosius rezultatus po uždarosios hemoroidektomijos.

Ligoniai ir metodai

Vėlyvieji rezultatai buvo įvertinti ligoniams, nuo 2002 metų liepos iki 2005 metų balandžio operuotiems nuo hemorojaus Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų Centro filiale. Duomenys buvo perspektyviai registruojami, skaičiuojant ligonių amžių, lytį, gydymo ligoninėje trukmę, registruojant pooperacines komplikacijas. Ligoniai buvo apklausti anketiniu būdu, o neatsakiusieji į nusiųstą anketą – telefonu. Buvo teiraujamasi apie ligonių jausto skausmo intensyvumą operacijos metu ir po jos, skausmui malšinti vartotus vaistus, žaizdų gijimą po operacijos, išmatų nelaikymo laipsnį, grįžimą į darbą, hemorojaus pasikartojimą ir tolesnį gydymą. Mums buvo svarbiausia ligonio operacijos įvertinimas ir tai, ar ligonis rekomenduotų operaciją savo artimiesiems, jei reikėtų. Duomenis skaičiavome Microsoft Excel programa, o statistinius grupių skirtumus – Epi Info programa. Grupių duomenys smarkiai skyrėsi, kai p buvo mažiau kaip 0,05.

Rezultatai

Apklausti pavyko 178 ligonius iš 285 (62,5%), praėjus vidutiniškai 39 (27–57) mėnesiams po operacijos. 90 ligonių (50,6%) operaciją vertino labai gerai, 62 ligoniai (34,8%) – gerai, 20 ligonių (11,2%) – patenkinamai ir 6 ligoniai (3,3%) – blogai. 136 ligoniai (76,4%) rekomenduotų tokią pat operaciją savo artimiesiems, 36 (20,2%) – galbūt rekomenduotų ir 6 (3,3%) – nerekomenduotų.

Išvados

66,3% ligonių nereikėjo papildomai gydyti nuo hemorojaus ir tik keturis ligonius (2,3%) teko operuoti pakartotinai. Ligoniai, kuriems atsirado išangės ligos simptomų, dažniausiai skundėsi besikartojančiais perianalinės trombozės simptomais ir kraujavimu. Skausmas po operacijos trims ketvirtadaliams ligonių buvo vidutinio stiprumo ar stiprus ir 75% ligonių užtruko ne ilgiau kaip dvi savaites. Ketvirtadaliui pacientų procedūra operacinėje buvo nemaloni ir skausminga, todėl prieš sukeldami užpakalinio tarpvietės bloko nejautrą rekomenduojame naudoti intraveninę sedaciją midazolamu ir petidinu, nes tai labai sumažina paciento diskomfortą suleidžiant vaistus. Mūsų tirtos populiacijos 31% pacientų buvo nedidelio laipsnio išmatų laikymo sutrikimų. Po vidinės sfinkterotomijos ir hemoroidektomijos išmatų nelaikymu skundėsi 17% pacientų, tačiau didesnio laipsnio išmatų nelaikymas pasitaiko beveik išimtinai šioje grupėje, ir tai statistiškai reikšminga (p < 0,01).

Pagrindiniai žodžiai: hemorojus, išmatų nelaikymas, klausimynas

Late results of closed haemorrhoidectomy

Tomas Poškus1,  Narimantas Evaldas Samalavičius2
1 Vilnius University Hospital "Santariškių Clinics", Central Branch,
III Department of Abdominal Surgery, Žygimantų str. 3, LT-01102 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University, Institute of Oncology, Clinic of Surgery,
Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: toshcus@yahoo.com

Objective

To evaluate the distant results of closed haemorrhoidectomy.

Patients and methods

Distant results were evaluated in patients operated on by closed haemorrhoidectomy for haemorrhoidal disease in the Department of Surgery of Vilnius University Hospital "Santariškių Clinics" Central Branch from July 2002 to April 2005. Data on the patients were collected prospectively, taking into account their demographic characteristics, duration of hospital stay, postoperative complications. Patients were sent a questionnaire form, and the non-responders were interviewed over the phone. The data were collected using Microsoft Excel statistical differences were calculated using EpiInfo software. Differences were statistically significant, if the p value was less than 0.05.

Results

Of 285, 178 patients (62.5%) responded to the questionnaire on average 39 months (3 years and 3 months) after the operation (range, 27–57 months). 90 patients (50.6%) rated their operation as very good, 62 patients (34.8%) as good, 20 patients (11.2%) as satisfactory and 6 patients (3.3%) as bad. 136 patients (76.4%) would definitely recommend the same surgery to their relaives if needed; 36 (20.2%) would probably recommend; and 6 (3.3%) would not recommend.

Conclusions

66.3% of patients did not require any treatment for perianal problems, and only 4 patients (2.3%) underwent repeated haemorrhoidectomy. In 75% of patients, pain was severe after the operation and lasted up to two weeks. Induction of posterior perineal block was unpleasant and painful in 25% of patients, and we recommend routine intravenous perioperative sedation. Symptoms of fecal incontinence were experienced by 31% of patients, mostly of minor degree. 17% of patients after internal sphincterotomy and haemorrhoidectomy experienced fecal incontinence, but medium grade incontinence was observed statistically significantly more often in this group as compared with the haemorrhoidectomy group.

Key words: haemorrhoidal disease, incontinence, questionnaire

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>