Spalvinė doplerografija diagnozuojant nečiuopiamus skydliaukės piktybinius mazgus
-
Edita Mišeikytė Kaubrienė
Albertas Ulys
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.4.2173
PDF

How to Cite

1.
Kaubrienė EM, Ulys A. Spalvinė doplerografija diagnozuojant nečiuopiamus skydliaukės piktybinius mazgus. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Jul.3];5(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2173

Abstract

Edita Mišeikytė Kaubrienė,  Albertas Ulys
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: emkaubriene@yahoo.com

Įvadas / tikslas

Realaus laiko pilkos skalės ultragarsinio tyrimo duomenys suteikia galimybę įtarti skydliaukės vėžį, o spalvinės doplerografijos vaidmuo diagnozuojant skydliaukės vėžį išlieka neaiškus. Šio darbo tikslas yra nustatyti, ar realaus laiko pilkos skalės ultragarsinis tyrimas ir spalvinė doplerografija gali būti naudinga diagnozuojant piktybinius ir nepiktybinius skydliaukės mazgus.

Ligoniai ir metodai

Tiriamuoju laikotarpiu atliktos 184 nečiuopiamų skydliaukės mazgų (mazgo skersmuo <1,5 cm) ultragarsu kontroliuojamos plonos adatos aspiracinės biopsijos. Į tyrimą buvo įtraukti tie ligoniai, kuriems diagnozuoti nečiuopiami skydliaukės mazgai turėjo echosemiotinių piktybiškumo požymių. Prieš atliekant ultragarsu kontroliuojamą plonos adatos aspiracinę biopsiją, nečiuopiami skydliaukės mazgai buvo ištirti spalvinės doplerografijos metodu. Šie mazgai pagal vaskuliarizacijos pobūdį sugrupuoti į keturias grupes – nuo avaskulinių mazgų iki mazgų, turinčių intensyvią kraujotaką. Pooperacinis histologinis tyrimas buvo atliktas 85 pacientams.

Rezultatai

Nečiuopiamų skydliaukės mazgų spalvinės doplerografijos duomenys palyginti su pooperaciniais histologiniais duomenimis. Atlikus 184 nečiuopiamų skydliaukės mazgų ultragarsu kontroliuojamas plonos adatos aspiracines biopsijas, 48 ligoniams pooperaciniu histologiniu tyrimu nustatytas skydliaukės vėžys, 37 atvejais skydliaukės pakitimai buvo nepiktybiniai. Piktybiniams nečiuopiamiems skydliaukės mazgams būdingesnė intranodulinė ir perinodulinė kraujotaka (p = 0,026 pagal 2 kriterijų).

Išvada

Nečiuopiami piktybiniai skydliaukės mazgai dažniau nei nepiktybiniai būna hipoechogeniniai, tolygios struktūros, turintys intranodulinę ir perinodulinę kraujotaką.

Pagrindiniai žodžiai: skydliaukės mazgai, skydliaukės vėžys, ultragarsinis tyrimas, spalvinė doplerografija, ultragarsu kontroliuojama plonos adatos biopsija

Color Doppler sonography in the diagnostic of nonpalpable thyroid cancer

Edita Mišeikytė Kaubrienė,  Albertas Ulys
Insitute of Oncology, Vilnius University, Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: emkaubriene@yahoo.com

Background / objective

Several gray scale sonographic characteristics have been found to be highly suggestive of thyroid cancer, but the role of color Doppler sonography in the evaluation of a thyroid nodule for malignancy has not been defined. The purpose of this study was to determine whether gray scale and color Doppler sonography can be used to diagnose or exclude malignancy in a thyroid nodule.

Patients and methods

184 patients with nonpalpable thyroid nodules (diameter less than 1.5 cm) were studied by means of ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy. Patients were included in the study on the basis of sonographical features implicating a possible malignant nature of nodules. We obtained color Doppler images of nonpalpable thyroid nodules undergoing ultrasound-guided fine-needle aspiration. The color Doppler appearance of nonpalpable thyroid nodule was graded from I for no visible flow through IV for extensive internal flow. Of the studied patients, 85 underwent subsequent surgery with histological examination of obtained specimens.

Results

Characteristic Doppler-sonographical features of nonpalpable thyroid nodules were analysed taking into consideration their histological form. There were 184 nonpalpable thyroid nodules sampled, of which 48 were malignant (all confirmed at surgery), and 37 were benign. Benign nonpalpable nodules frequently had extranodular blood flow, whereas malignant thyroid nodules frequently had intra- and perinodular blood flow (p = 0.026 of the chi-square test).

Conclusions

Small nonpalpable malignant thyroid nodules more frequently are visualized as hypoechoic and solid in comparison with non-malignant small thyroid nodules. A characteristic Doppler-sonographical feature of small malignant thyroid nodules is intra- and perinodular blood flow.

Key words: thyroid nodules, thyroid cancer, ultrasound, color Doppler sonography, ultrasound-guided fine-neddle aspiration biopsy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>