Stambiųjų kraujagyslių transpozicija ir arterijų sukeitimo operacijos: mūsų patirtis
-
Kęstutis Lankutis
Virgilijus Lebetkevičius
Virgilijus Tarutis
Vidmantas Žilinskas
Sigitas Čibiras
Rita Sudikienė
Daina Liekienė
Vytautas Sirvydis
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2213
PDF

How to Cite

1.
Lankutis K, Lebetkevičius V, Tarutis V, Žilinskas V, Čibiras S, Sudikienė R, Liekienė D, Sirvydis V. Stambiųjų kraujagyslių transpozicija ir arterijų sukeitimo operacijos: mūsų patirtis. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Dec.4];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2213

Abstract

Kęstutis Lankutis1, Virgilijus Lebetkevičius2, Virgilijus Tarutis2, Vidmantas Žilinskas2, Sigitas Čibiras2, Rita Sudikienė1, Daina Liekienė2, Vytautas Sirvydis2
1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: chirurgai@santa.lt

Įvadas / tikslas

Straipsnyje apžvelgiama mūsų techniškai sunkios arterijų sukeitimo operacijos (Jatene) ir stambiųjų kraujagyslių transpozicijos vaikams patirtis.

Ligoniai ir metodai

Retrospektyviai nagrinėjami 48 ligoniai, kuriems mūsų centre buvo atlikta arterijų sukeitimo operacija. Daugeliu atvejų – tai d-transpozicija ir keturiais atvejais buvo dvigubas ištekėjimas iš dešiniojo skilvelio ir transpozicija (Taussig-Bing tipas). Operacijos atliktos naudojant dirbtinę kraujotaką, kartu atlikta anatomiškai radikali ydos korekcija.

Rezultatai

Nuo 2002 m. sausio mėn. iki 2007 m. kovo mėn. operuoti 27 kūdikiai. Šiuo laikotarpiu, išmokus operacijos technikos, taikyta standartinė operacijos metodika. Operacinis šios grupės mirtingumas 11%. Dažniausia mirties priežastis – miokardo išemija dėl nesėkmingos vainikinių arterijų perkėlimo procedūros, esant nepalankiai anatominei jų padėčiai. Dėl pooperacinių vėlyvųjų komplikacijų stebėti keturi ligoniai, kuriems buvo įvairaus laipsnio plaučių arterijos stenozė. Du ligoniai dėl šios komplikacijos operuoti.

Išvados

Arterijų sukeitimo operacijos kaip fiziologiškiausios yra pirmo pasirinkimo vaikams, kuriems yra stambiųjų kraujagyslių transpozicija. Pastaraisiais metais pasiekta gana gerų ir priimtinų mirtingumo ir kokybės rodiklių.

Pagrindiniai žodžiai: arterijų sukeitimo operacija, Jatene operacija, pagrindinių arterijų transpozicija

Our experience in arterial switch operation of the great arteries

Kęstutis Lankutis1, Virgilijus Lebetkevičius2, Virgilijus Tarutis2, Vidmantas Žilinskas2, Sigitas Čibiras2, Rita Sudikienė1, Daina Liekienė2, Vytautas Sirvydis2
1 Cardiac Surgery Centre of Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius
2 Cardiac Surgery Centre, Vilnius University, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius
E-mail: chirurgai@santa.lt

Background / objective

A review of our experience in the technically demanding arterial switch operation (Jatene) in transposition of the great arteries in children.

Patients and methods

48 children who underwent an arterial switch operation at our Centre were retrospectively reviewed. The underlying pathology was d-transposition of the great arteries and a double outlet right ventricle of Taussig-Bing transposition type in four cases. The operation was performed in cardiopulmonary bypass for anatomically repair of the transposition.

Results

From January 2002 – March 2007, 27 infants underwent an arterial switch operation. Operative mortality in this period was 11%, in most cases from myocardial ischemia following unsuccessful transfer of a dangerous pattern of coronary arteries. Postoperative morbidity occurred in four patients who presented various degrees of pulmonary stenosis artery. Two patients required reoperation.

Conclusions

The arterial switch operation is considered to be a procedure of choice for correction of transposition of the great arteries. The operation involves acceptable mortality and morbidity.

Key words: arterial switch operation, Jatene operation, transposition of the great arteries

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>