Dainius Amerigas Piščikas PRO MEMORIA
-
Lietuvos chirurgija
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.3.2260
PDF

How to Cite

1.
chirurgija L. Dainius Amerigas Piščikas PRO MEMORIA. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Aug.9];4(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2260

Abstract

Dainius Amerigas Piščikas. Pro memoria

Šių metų balandžio 30 dieną eidamas 44-uosius metus mirė Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyriaus chirurgas onkologas Dainius Amerigas Piščikas.

Nelaukta ir klastinga liga įveikė tik pradėjusį skleistis puikų gydytoją praktiką, ligonių ir personalo mylimą gabų chirurgą ir vilčių teikiantį mokslininką. Labai neteisinga, kai lemtis, deja, be laiko pasiima gabiuosius, geruosius ir talentinguosius...

Dainius Amerigas Piščikas gimė 1962 m. spalio 3 d. Vilniuje, tarnautojų šeimoje. 1981 metais baigė Vilniaus 18-ąją vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą. Čia mokėsi iki 1984 metų. Tais pačiais metais buvo priimtas į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto gydomąją specialybę, ją baigė 1993 metais. Studijų metais buvo pašauktas į sovietinę armiją ir joje tarnavo 1986–1988 metais. 1993–1997 metais dirbo Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje ir tuo pat metu (1993–1998 m.) specializavosi rezidentūroje įvairiose Vilniaus universiteto klinikinėse bazėse. Ją baigęs įgijo gydytojo chirurgo specialybę. Po tolesnio atkaklaus darbo ir tobulinimosi Vilniuje, Kauno medicinos universiteto Krūtinės chirurgijos klinikoje, Onkologijos ir radiologijos mokslo tyrimo institute Minske, Baltarusijoje, 2000 m. jis įgyja gydytojo krūtinės chirurgo onkologo licenciją. Pastaruoju metu turėjo dvi licencijas: gydytojo chirurgo ir gydytojo krūtinės chirurgo.

Nuo 1997 metų pradžios D. A. Piščiko profesinė veikla susiejama su Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyriumi. Čia atsiskleidė jo kūrybinė prigimtis. Dainius Amerigas Piščikas – videotorakoskopinės chirurgijos pradininkas Lietuvoje (1997 m.). Kartu su bendraautoriais pirmasis Lietuvoje atliko chemopleurodezę (pleuros ertmės pripildymą įvairiomis cheminėmis medžiagomis) vaizdo torakoskopu (1998 m.). Kartu su kolegomis endoskopu, neatverdamas krūtinės ląstos, pirmasis atliko plaučių rezekcijos operacijas – lobektomijas, segmentektomijas (1999 m.). Taip pat pirmasis Lietuvoje 2001–2002 metais pradėjo gydyti Reno ligą (Raynaud's disease) šalindamas simpatinius ganglijus iš tarpuplaučio. D. A. Piščikas buvo tobulai įvaldęs gerybinių auglių šalinimo iš krūtinės ląstos operacijas. Jau sunkiai sirgdamas nepagydoma liga, jis veržėsi į operacinę, aukodamas savo sveikatą atliko sudėtingas krūtinės ląstos operacijas. Paskutinį kartą operavo šių metų vasario pradžioje.

D. A. Piščiko pasirinktąja mokslinių interesų kryptimi tapo vaizdo torakoskopinių operacijų diegimas į krūtinės chirurgiją ir onkologijos praktiką. Jis surinko gausią klinikinę medžiagą (per 200 atvejų) apie vaizdo torakoskopines operacijas sergant plaučių ir pleuros ligomis. Ją ketino apibendrinti eksternu ginamoje daktaro disertacijoje, tačiau sutrukdė liga. Vis dėlto ši medžiaga neturėtų prapulti: kolegos Saulius Cicėnas ir Vladas Vencevičius rengiasi išleisti mokslinę monografiją „Torakoskopinė krūtinės chirurgija“, kurioje bus pateikti ir analizuojami ir D. A. Piščiko surinkti duomenys. Šio darbo naujumas yra tas, kad pirmą kartą Lietuvoje bus apibendrinti endoskopinės ir videoskopinės krūtinės chirurgijos rezultatai, jie bus palyginti su užsienio autorių patirtimi, numatytos tolesnės šios invazinės chirurgijos krypties gairės mūsų šalyje.

D. A. Piščikas apie šią ir kitas plaučių ligų chirurgijos problemas Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje 1997–2005 metais paskelbė 39 mokslines publikacijas, dalyvavo dvidešimtyje mokslo konferencijų, kongresų bei suvažiavimų Lietuvoje ir užsienyje – Anglijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje. Jis ne tik skaitė paskaitas gydytojų tobulinimo kursų klausytojams, bet ir pats stažavo įvairiose klinikose, iš jų ir Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos, buvo veiklus Lietuvos širdies ir krūtinės chirurgų, Vilniaus chirurgų, Europos krūtinės chirurgų draugijų narys. Visuomeninės Onkologijos instituto Revizijos komisijos pirmininko pareigos įpareigodavo jį kasmet parengti ir perskaityti finansinę instituto ataskaitą.

D. A. Piščikas su žmona Irena, finansų specialiste, augino dukrą moksleivę Agotą ir sūnų studentą Marių.

Trumpai, tačiau ryškiai sužibusi gydytojo chirurgo onkologo Dainiaus Amerigo Piščiko žvaigždė liks visų jį pažinojusiųjų atmintyje.

Sit Tibi terra levis, Collega carissimus!

        Vilniaus universiteto Onkologijos instituto
        Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius
        Vilniaus chirurgų draugija
        Vilniaus universiteto Medicinos istorijos ir etikos skyrius

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy