Mechaninės siūlės hemoroidektomija: 29 operacijų patirtis
-
  • Narimantas Evaldas Samalavičius
  • Tomas Poškus
Narimantas Evaldas Samalavičius
Tomas Poškus
Published 2006-01-01
PDF

How to Cite

1.
Mechaninės siūlės hemoroidektomija: 29 operacijų patirtis. LS [Internet]. 2006 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 22];4(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2284

Abstract

Narimantas Evaldas Samalavičius1, Tomas Poškus2
1 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinika,
Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų
Centro filialo III abdominalinės chirurgijos skyriaus
Koloproktologijos poskyris,
Žygimantų g. 3, LT-01102 Vilnius
El paštas: narimantsam@yahoo.com

Tikslas

Įvertinti ankstyvuosius ir vėlyvuosius mechaninės siūlės hemoroidektomijų, atliktų Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo III pilvo chirurgijos skyriaus koloproktologijos poskyryje, rezultatus.

Ligoniai ir metodai

Per ketverius metus, nuo 2001 metų gruodžio iki 2005 metų sausio, mechaninės siūlės hemoroidektomija atlikta 29 ligoniams, sirgusiems III laipsnio (26 ligoniai) ir IV laipsnio (3 ligoniai) hemorojumi. Iš jų buvo 15 moterų ir 14 vyrų, jų amžius – 32–80 metų, vidurkis – 54 metai. Operacijai buvo naudojamas PPH. Operacija truko nuo 10 iki 40 minučių, vidutiniškai 30 minučių.

Rezultatai

Vidutinė hospitalizacijos trukmė buvo 5 dienos (nuo 2 iki 8). Chirurginių komplikacijų po operacijos nebuvo. Sisteminių analgetikų po operacijos prireikė 21 pacientui vidutiniškai 2 paras (1–3 paros). Dviem pacientams konstatuotas užsitęsęs pooperacinis skausmas, kurį reikėjo malšinti vaistais atitinkamai 7 ir 10 dienų po operacijos. Pacientai į darbą ar prie įprastinės gyvenimo veiklos grįžo vidutiniškai aštuntą parą po operacijos (nuo 5 iki 14 paros). Po vienerių metų iš apklaustų 24 pacientų operaciją gerai ir labai gerai vertino 19 (79,2%), patenkinamai – 3 (12,5%) ir blogai – 2 (8,3%) pacientai: iš pastarųjų vienam liko iškritimas, o vienam pasikartojo kraujavimas, uždegimas ir skausmas. Viena pacientė buvo mirusi. Keturių pacientų apklausti nepavyko.

Išvados

Mūsų patirtis parodė, jog mechaninės siūlės hemoroidektomija yra saugi ir patikima. Vėlyvieji operacijos rezultatai yra geri.

Reikšminiai žodžiai: išangė, hemorojus, mechaninė siūlė, chirurginis gydymas, rezultatai

Stapled hemorrhoidectomy: experience after 29 operations

Narimantas Evaldas Samalavičius1, Tomas Poškus2
1 Vilnius University, Institute of Oncology, Clinic of Surgery,
Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University Hospital "Santariškių klinikos",
Central Branch, 3rd Department of Abdominal Surgery,
Division of Coloproctology,
Žygimantų str. 3, LT-01102 Vilnius, Lithuania
E-mail: narimantsam@yahoo.com

Objective

To evaluate early and late results after stapled hemorrhoidectomy in the colorectal subunit of the third departament of surgery in Vilnius University Hospital "Santariškių klinikos" Central Branch.

Patients and methods

29 patients underwent stapled hemorrhoidectomy over a period of four years (from December 2001 to January 2005). 26 patients had third and 3 patients had fourth degree hemorrhoids. There were 15 females and 14 males, age range from 32 to 80 years (mean 54 years). The PPH kit (Procedure for prolapsed hemorrhoids), Ethicon, Johnson and Johnson was used. Operations lasted from 10 to 40 minutes, on average 30 minutes.

Results

The mean in-hospital stay was 5 days (2–8). No surgical complications occurred. Analgesic medications were needed for 21 patients, on average for 2 days (1–3). Prolonged pain was observed in two patients who required analgesic medications for 7 and 10 days. Patients resumed their routine activities on the 8th postoperative day (5–14 days). After one year, 19 of 24 (79.2%) patients regarded their operation as good or very good, 3 (12.5%) as satisfactory and two (8.3%) as bad: in those patients one had recurrent prolapse, another one had recurrent bleeding, the third one had bleeding and thrombotic episodes. One patient had died of the causes unrelated to the operation, and the other four were out of reach.

Conclusions

Our experience shows that stapled hemorrhoidectomy is safe and effective. Late follow-up results are good.

Key words: anus, haemorrhoids, surgical treatment, stapling, results

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>