Galūnių venų raidos defektų chirurginis gydymas
-
Vytautas Triponis
Birutė Vaišnytė
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.1.2286
PDF

How to Cite

1.
Triponis V, Vaišnytė B. Galūnių venų raidos defektų chirurginis gydymas. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Aug.15];4(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2286

Abstract

Vytautas Triponis, Birutė Vaišnytė
Vilniaus miesto universitetinės ligoninės
Kraujagyslių chirurgijos centras,
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
El paštas: vytautas.triponis@mf.vu.lt

Įvadas / tikslas

Venų raidos defektų diagnozė turi būti nustatyta kuo ankstesniu gyvenimo laikotarpiu. Daugelis šios ligos simptomų ir požymių gali būti priskirti paprasčiausiai venų varikozei arba hemangiomai. Todėl chirurginis gydymas gali būti nevisavertis ir sukelti tolesnį galūnių kraujotakos blogėjimą. Šio tyrimo tikslas buvo parodyti tikslios diagnozės svarbą, kad būtų išvengta klaidų vertinant kraujotakos sutrikimų kilmę ir parenkant tinkamą gydymo metodą.

Ligoniai ir metodai

Išanalizuoti anamnezės duomenys 32 ligonių, operuotų Vilniaus universiteto kraujagyslių chirurgijos centre nuo galūnių venų raidos sutrikimų. Buvo įvertinti operacijų, kurias atliko bendrosios chirurgijos specialistai, ir operacijų, atliktų nustačius kraujotakos sutrikimų kilmę, rezultatai. Atlikti šie diagnostikos veiksmai: ultragarso dvigubas skenavimas (32), arteriografija (15), flebografija (30), magnetinis branduolių rezonansas (6), kompiuterinė tomografija (4 ligoniams). Chirurginį gydymą sudarė flebektomija, marginalinės venos ekstirpacija arba jos šakų perrišimas, giliųjų nekamieninių veninių darinių pašalinimas.

Rezultatai

Edema buvo 26, opos 2, skausmai 22 ligoniams. Kamieniniai defektai buvo 17, o nekamieniniai – 15 ligonių. Dvylika ligonių buvo operuoti bendrosios chirurgijos specialistų nenustačius, kad kraujotakos sutrikimų priežastis – įgimta kraujagyslių liga. Šios operacijos nepagerino periferinės kraujotakos. Stazė sumažėjo arba išnyko 17 (65,4%) ligonių, operuotų Kraujagyslių chirurgijos centre, opos užgijo 2 (100%), skausmas praėjo16 (72,7%) ligonių.

Išvados

Tinkamas gydymo metodas buvo parinktas remiantis kraujagyslių vaizdo metodais. Operacijos palengvino arba visai pašalino ligos simptomus daugeliui ligonių.

Reikšminiai žodžiai: kraujagyslių raidos defektai, simptomai ir požymiai, kraujagyslių vaizdo metodai, chirurginis gydymas

Surgery of venous malformations in the extremities

Vytautas Triponis, Birutė Vaišnytė
Vilnius City University Hospital, Vascular Surgery Center,
Antakalnio str. 57, LT-10207 Vilnius, Lithuania
E-mail: vytautas.triponis@mf.vu.lt

Background / objective

The diagnosis of venous malformations (VM) should be made as early in life as possible. Most of symptoms and signs of this type of vascular dysplasias are taken for manifestation of simple varicose veins or hemangiomas. Therefore surgical treatment can be inadequate and cause further deterioration of peripheral circulation in the extremities. The aim of this study was to elucidate the diagnostic possibilities to avoid mistakes in evaluating the etiology of vascularization disorders and in choosing the right method of treatment.

Patients and methods

The histories of the disease of 32 patients operated on for venous malformations in Vilnius University Centre of Vascular Surgery were analyzed. The methods of treatment performed by general surgeons and the treatment results obtained after establishment of the cause of vascular disturbances were assessed. The following diagnostic procedures were made: ultrasound duplex scan in 32, arteriography in 15, phlebography in 30, MRA in 6, CTA in 4 patients. Surgical treatment consisted of phlebectomy, exstirpation of the marginal vein or ligation of its branches and excision of deep extratruncular venous formations.

Results

Oedema had 26, ulcers 2, and pain was present in 22 patients. There were 17 patients with truncular and 15 patients with extratruncular VM. Twelve patients were operated on by general surgeons without suggesting congenital vascular malformation (CVM). These operations did not improve the peripheral circulation. Stasis decreased or disappeared in 17 (65.4%), ulcers healed in 2(100%), pain alleviation was achieved in 16 (72.7%) patients after surgery performed in the Centre.

Conclusions

The correct method of treatment was chosen on the background of vascular imaging. Operations resulted in palliation or vanishing of symptoms in most patients.

Key words: vascular malformation, symptoms and signs, vascular imaging, surgical treatment

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)