Lietuvos urologų draugijai – 40 metų
-
Henrikas Ramonas
Edmundas Štarolis
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.4.2287
PDF

How to Cite

1.
Ramonas H, Štarolis E. Lietuvos urologų draugijai – 40 metų. LS [Internet]. 2005Jan.1 [cited 2022Jan.22];3(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2287

Abstract

Henrikas Ramonas1, Edmundas Štarolis2
1 Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų I nefrourologijos skyrius,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: henrikas.ramonas@santa.lt
2 Vilniaus universiteto Gastroenterologijos,
nefrologijos, urologijos ir pilvo chirurgijos klinika,
Vilniaus universitetinės miesto ligoninės Urologijos skyrius

Lietuvos urologų draugija įkurta 1965 metais steigiamajame susirinkime Klaipėdoje. Jos narių skaičius išaugo nuo 23 iki 152. Draugijos nariai yra apgynę 30 disertacijų medicinos mokslo laipsniui įgyti, daugiausia inkstų ir priešinės liaukos ligų temomis. Pastaruoju dešimtmečiu, ypač suaktyvėjus Urologų draugijos narių tarptautiniam bendradarbiavimui, pagausėjo mokslinių darbų, vis daugiau diegiama naujų urologinių ligų gydymo būdų. Lietuvos urologų draugija sistemingai organizuoja respublikines ir tarptautines urologų mokslines konferencijas. Dėl įvairių objektyvių ir subjektyvių priežasčių šiuo metu urologų trūksta, jų pasiskirstymas mūsų valstybėje netolygus. Ateityje svarbu išlaikyti susiformavusias draugijos tradicijas, daugiau dėmesio skirti urologinei pagalbai optimizuoti, jauniems urologams mokyti.

Reikšminiai žodžiai: urologija, istorija

40 years of the Lithuanian Society of Urologists

Henrikas Ramonas1, Edmundas Štarolis2
1 Vilnius University Hospital "Santariškių klinikos",
1st Department of Nephrology,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: henrikas.ramonas@santa.lt
2 Vilnius University, Clinic of Gastroenterology,
Nephrology, Urology and Abdominal Surgery,
Department of Urology of Vilnius University Hospital,
LT-08661 Vilnius, Lithuania

The Lithuanian Society of Urologists was founded at the Constituent Assembly which took place in 1965 in Klaipėda. The number of Society members increased from 23 to 152 during those four decades. Thirty members of the Society defended their theses and acquired scientific degrees, mostly in kidney and prostate diseases. With the developing of international contacts, the number of scientific works as well as new advanced treatment modalities increased significantly during the last decade. Local and international scientific conferences of urologists are regularly organized by the Society. For some objective and subjective reasons, there is a shortage of urologists in our country, and their distribution is not equal by the regions. It is an important task for the future to keep traditions of the Society, focusing attention on the optimization of urological services, as well as on postgraduate studies for young urologists.

Keywords: urology, history

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)