Veninės trombembolijos profilaktika ir gydymas chirurginėje praktikoje
-
Virginijus Šapoka
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.1.2332
PDF

How to Cite

1.
Šapoka V. Veninės trombembolijos profilaktika ir gydymas chirurginėje praktikoje. LS [Internet]. 2005Jan.1 [cited 2022Aug.15];3(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2332

Abstract

(SEPTINTASIS AMERIKOS KRŪTINĖS LĄSTOS GYDYTOJŲ SUTARIMAS).
ĮRODYMAIS GRĮSTOS MEDICINOS REKOMENDACIJOS

Virginijus Šapoka
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: virginijus.sapoka@santa.vu.lt

Veninės tromboembolinės komplikacijos chirurgijoje priklauso nuo paciento ir operacijos trombozinės rizikos laipsnio. Straipsnyje apžvelgti naujausi metaanalizinių tyrimų duomenys, pagrindžiantys veninės trombozės gydymo ir profilaktikos principus. Įrodytas profilaktinis ir gydomasis mažos molekulinės masės heparinų privalumas, palyginti su nefrakcionuotu heparinu, pagrįsta ilgalaikė gydymo mažos molekulinės masės heparinais nauda po sąnarių endoprotezavimo ir onkologinių operacijų.

Reikšminiai žodžiai: veninė trombembolija, chirurgija, profilaktika, gydymas

Prevention and treatment of venous thromboembolism in general surgery

(THE SEVENTH AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS
CONFERENCE ON ANTITHROMBOTIC AND THROMBOLYTIC THERAPY).
EVIDENCE-BASED GUIDELINES

Virginijus Šapoka
Vilnius University Medicine Faculty, Clinic of Internal Diseases,
Family Medicine and Oncology,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: virginijus.sapoka@santa.vu.lt

Complication of venous thromboembolism in each patients in general surgery, based on their individual predisposing factors and the risk associated with their current illness or procedures. Prophylaxis is then individually prescribed based on the composite risk estimate. In article review new date of clinical trial metaanalysis, based of venous thromboembolism prophylaxis and treatment principles. Proven prophylactic and therapeutic advantage with low molecular weight heparins compare with unfractionated heparins. Reasoned long term prophylaxis with low molecular weight heparins after elective hip arthroplasty and oncological surgery.

Keywords: venous thrombembolism, surgery, prevention, treatment

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)