Pirmųjų laparoskopinių varikocelektomijų patirtis
-
Vytautas Keina
Vilimantas Kryžauskas
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.2.2372
PDF

How to Cite

1.
Keina V, Kryžauskas V. Pirmųjų laparoskopinių varikocelektomijų patirtis. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022Aug.17];2(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2372

Abstract

Vytautas Keina, Vilimantas Kryžauskas
Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM Respublikinės Vilniaus ligoninės
Chirurgijos skyrius, Žygimantų g. 8, LT-01102 Vilnius
El paštas: keiniokas@takas.lt

Įvadas / tikslas

Sėklinio virželio venų išsiplėtimas – varikocelė būdinga 15% vyrų. Ji yra 40% vyrų nevaisingumo priežastis. Šios ligos gydymo metodai: skleroterapija, atviroji chirurgija (Lopatkino, Ivanisevičiaus, Palomo metodais). Tobulėjant operacinei įrangai, naudojama mikrochirurginė technika ar laparoskopas. Šio darbo tikslas – įvertinti varikocelės gydymo pranašumus, operuojant laparoskopu.

Ligoniai ir metodai

SPT prie VRM Respublikinėje Vilniaus ligoninėje 2003 m. birželio 19 d. buvo atlikta pirmoji, o iki metų pabaigos – dar 13 laparoskopinių varikocelektomijų. Visiems ligoniams buvo kairės pusės II–IIIo varikocelės, 75% jų diagnozuota profilaktinio patikrinimo metu. Operacijos buvo atliekamos Palomo metodu.

Rezultatai

Ligoniai išrašyti į namus praėjus 2,1 dienos, po operacijos vartota vidutiniškai 1,5 dozės analgetikų (ketanovo, dolsino), operacijos trukmė nuo 60 min. sutrumpėjo iki 25 min. Ankstyvųjų pooperacinių komplikacijų nepasireiškė.

Išvados

Laparoskopinės varikocelektomijos pranašumai: maža operacinė pilvo sienos trauma lemia nestiprius skausmus po operacijos, greitą darbingumo grįžimą, puikų kosmetinį rezultatą, taigi ir ekonominį efektą. Įvaldžius operacinę techniką, labai sutrumpėjo operacijos trukmė.

Reikšminiai žodžiai: varikocelė, laparoskopija, varikocelektomija

Experience of first laparoscopic varicocelectomies

Vytautas Keina, Vilimantas Kryžauskas

Background / objective

The enlargement of the veins that drain the testicles (varicocele) occurs in 15% of males. In 40% it is the cause of infertility in males. The methods of its treatment are: scleroterapy, open surgery (of Lopatkin, Ivanisevic, Palom) performed through a section. With the improvement of surgical equipment, microsurgical technique or laparoscopy are used. The aim of this work was to estimate the advantages of laparoscopic varicocelectomy.

Patients and methods

In the Republican Hospital of Ministry of Internal Affairs, on 19 June 2003 was performed the first, and by the end of the year another 13 laparoscopic varicocelectomies were performed. In all patients varicoceles were left side II–IIIo, 75% of them were diagnosed during preventive health check. The operations were performed by the Palom method.

Results

Postoperative bed stay was 2.1 days, after surgery on average 1.5 of a dose of analgesics was used, the duration of the operation was shortened from 60 min to 25 min. No early postoperative complications were observed.

Conclusions

Laparoscopic varicocelectomy diminishes the surgical trauma of the abdomen wall, postoperative pains, ensures a fast restoring of the ability to work, gives a perfect cosmetic result, and consequently an economic effect. With mastering the surgical technique the duration of the operation is shortened significantly.

Keywords: varicocele, laparoscopy, varicocelectomy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)