Terapeuto požiūris į Kazio Katiliaus darbus
-
Irena Eugenija Kazlauskienė
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.2.2374
PDF

How to Cite

1.
Kazlauskienė IE. Terapeuto požiūris į Kazio Katiliaus darbus. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022Aug.11];2(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2374

Abstract

Irena Eugenija Kazlauskienė
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Centro filialas,
Žygimantų g. 3, LT-01102 Vilnius
El paštas: vygantas@dameda.lt

Docentas Kazys Katilius buvo vienas iškiliausių chirurgų, pedagogų ir organizatorių sprendžiant sveikatos priežiūros problemas pokario Vilniuje ir Vilniaus srityje. Tam paskyrė visą gyvenimą. Aprašomas docento K. Katiliaus indėlis plėtojant endokrinologiją 1945–1976 metais.

Reikšminiai žodžiai: K. Katilius, Vilniaus "Raudonojo Kryžiaus" ligoninė, chirurgija

Kazys Katilius works in the eyes of an internist

Irena Eugenija Kazlauskienė

A colleague's reminiscences about the famous surgeon professor Kazys Katilius are presented. He devoted all his life to health care organization in postwar Vilnius and its region. The author describes the personal contribution of the surgeon to the development of endocrinology in 1945–1976.

Keywords: K. Katilius, Vilnius Red Cross hospital, surgery

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy