Koloproktologijos raida Lietuvoje
Clinical Practice
Vytautas Zykas
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2013.4.2837
PDF

How to Cite

1.
Zykas V. Koloproktologijos raida Lietuvoje. LS [Internet]. 2013Jan.1 [cited 2021Oct.24];12(4):249-56. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2837

Abstract

Šiame straipsnyje apžvelgiama koloproktologijos mokslo ir praktikos raida Lietuvoje nuo XVII–XIX a. bei atkūrus Lietuvos valstybingumą. Pateikiami duomenys apie specializuotos proktologinės pagalbos įkūrimą, pirmąsias sudėtingas koloproktologines
operacijas, specialybės teisinio statuso kitimą. Straipsnyje apžvelgta Lietuvos koloproktologų draugijos raida ir veikla nuo jos įkūrimo 1991 metais iki šių dienų. Paminėtos visos disertacijos, apgintos Lietuvoje koloproktologijos tema bei apžvelgti svarbiausi leidiniai ir vadovėliai. Straipsnis gausiai iliustruotas lentelėmis bei paveikslais.

Development of coloproctology in Lithuania

This paper offers a historical overview of the development of coloproctology in Lithuania. It depicts facts relating to the field
during the 17th–19th century and after reestablishment of independence. Some data about the foundation of specialized
services of coloproctology, the first major operations and legalisation of speciality are presented as well. The paper reviews
the development of the Society of Coloproctology since its the establishment in 1991. All dissertations and major textbooks
published on coloproctology in Lithuania are presented.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy