Charleso Dickenso kūrybos recepcija Lietuvoje: sceninės adaptacijos ir kritikų vertinimas (II dalis)
-
Regina Rudaitytė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2011.4.1724
PDF

How to Cite

Rudaitytė R. (2011) “Charleso Dickenso kūrybos recepcija Lietuvoje: sceninės adaptacijos ir kritikų vertinimas (II dalis)”, Literatūra, 53(4), pp. 15-23. doi: 10.15388/Litera.2011.4.1724.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy