Vol. 46 No. 5 (2004): Special Issue

Vol. 46 No. 5 (2004)

Literatūra
Special Issue
Published 2004-01-01

Articles

Kęstutis Nastopka
Europinė semiotika šiandien
Abstract views 341 | Article downloads (PDF) 446
7-15
PDF
Birutė Meržvinskaitė
Raštas kaip scena Jacques’o Derrida dekonstrukcijoje
Abstract views 247 | Article downloads (PDF) 296
16-23
PDF
Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė
Naujausioji kritika apie modernistinį diskursą ankstyvuosiuose Knuto Hamsuno romanuose
Abstract views 290 | Article downloads (PDF) 604
24-33
PDF
Jadvyga Bajarūnienė
Ekspresionizmo apibrėžtys ir tyrinėjimai XX a. vokiečių literatūros kritikoje
Abstract views 308 | Article downloads (PDF) 679
34-49
PDF
Genovaitė Dručkutė
Autobiografijos teorija ir praktika (Philippe’as Lejeune’as ir Jozefas Frankas)
Abstract views 355 | Article downloads (PDF) 510
50-55
PDF
Vytautas Bikulčius
Dabarties rekonstrukcija Marguerite’os Yourcenar romane Hadriano memuarai
Abstract views 336 | Article downloads (PDF) 310
66-71
PDF
Inga Litvinavičienė
Stilistinės transformacijos Annie Ernaux kūryboje
Abstract views 304 | Article downloads (PDF) 431
72-78
PDF
Regina Rudaitytė
The Creation of History and Stories in Graham Swift’s Novel Waterland
Abstract views 473 | Article downloads (PDF) 468
79-84
PDF
Rūta Eidukevičienė
Mitas, gamta ir moteriškoji savimonė Brigitte’os Kronauer romane Moteris tarp pagalvių
Abstract views 335 | Article downloads (PDF) 338
85-94
PDF
Rūta Šlapkauskaitė
An Intertextual Reading of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
Abstract views 1978 | Article downloads (PDF) 1058
95-101
PDF