Vol 46 No 5 (2004): Special Issue

Vol 46 No 5 (2004)

Literatūra
Special Issue
Published 2004-01-01

Articles

Kęstutis Nastopka
Europinė semiotika šiandien
Abstract views 213 | Article downloads (PDF) 310
7-15
PDF
Birutė Meržvinskaitė
Raštas kaip scena Jacques’o Derrida dekonstrukcijoje
Abstract views 129 | Article downloads (PDF) 208
16-23
PDF
Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė
Naujausioji kritika apie modernistinį diskursą ankstyvuosiuose Knuto Hamsuno romanuose
Abstract views 171 | Article downloads (PDF) 425
24-33
PDF
Jadvyga Bajarūnienė
Ekspresionizmo apibrėžtys ir tyrinėjimai XX a. vokiečių literatūros kritikoje
Abstract views 179 | Article downloads (PDF) 362
34-49
PDF
Genovaitė Dručkutė
Autobiografijos teorija ir praktika (Philippe’as Lejeune’as ir Jozefas Frankas)
Abstract views 182 | Article downloads (PDF) 346
50-55
PDF
Vytautas Bikulčius
Dabarties rekonstrukcija Marguerite’os Yourcenar romane Hadriano memuarai
Abstract views 164 | Article downloads (PDF) 221
66-71
PDF
Inga Litvinavičienė
Stilistinės transformacijos Annie Ernaux kūryboje
Abstract views 187 | Article downloads (PDF) 267
72-78
PDF
Regina Rudaitytė
The Creation of History and Stories in Graham Swift’s Novel Waterland
Abstract views 301 | Article downloads (PDF) 355
79-84
PDF
Rūta Eidukevičienė
Mitas, gamta ir moteriškoji savimonė Brigitte’os Kronauer romane Moteris tarp pagalvių
Abstract views 216 | Article downloads (PDF) 223
85-94
PDF
Rūta Šlapkauskaitė
An Intertextual Reading of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
Abstract views 1090 | Article downloads (PDF) 683
95-101
PDF