Vol 46 No 5 (2004): Special Issue

Vol 46 No 5 (2004)

Literatūra
Special Issue
Published 2004-01-01

Articles

Kęstutis Nastopka
Europinė semiotika šiandien
Abstract views 251 | Article downloads (PDF) 380
7-15
PDF
Birutė Meržvinskaitė
Raštas kaip scena Jacques’o Derrida dekonstrukcijoje
Abstract views 155 | Article downloads (PDF) 250
16-23
PDF
Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė
Naujausioji kritika apie modernistinį diskursą ankstyvuosiuose Knuto Hamsuno romanuose
Abstract views 203 | Article downloads (PDF) 543
24-33
PDF
Jadvyga Bajarūnienė
Ekspresionizmo apibrėžtys ir tyrinėjimai XX a. vokiečių literatūros kritikoje
Abstract views 209 | Article downloads (PDF) 500
34-49
PDF
Genovaitė Dručkutė
Autobiografijos teorija ir praktika (Philippe’as Lejeune’as ir Jozefas Frankas)
Abstract views 248 | Article downloads (PDF) 409
50-55
PDF
Vytautas Bikulčius
Dabarties rekonstrukcija Marguerite’os Yourcenar romane Hadriano memuarai
Abstract views 207 | Article downloads (PDF) 264
66-71
PDF
Inga Litvinavičienė
Stilistinės transformacijos Annie Ernaux kūryboje
Abstract views 212 | Article downloads (PDF) 327
72-78
PDF
Regina Rudaitytė
The Creation of History and Stories in Graham Swift’s Novel Waterland
Abstract views 342 | Article downloads (PDF) 402
79-84
PDF
Rūta Eidukevičienė
Mitas, gamta ir moteriškoji savimonė Brigitte’os Kronauer romane Moteris tarp pagalvių
Abstract views 237 | Article downloads (PDF) 272
85-94
PDF
Rūta Šlapkauskaitė
An Intertextual Reading of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
Abstract views 1472 | Article downloads (PDF) 909
95-101
PDF