Vol 46 No 5 (2004): Special Issue

Vol 46 No 5 (2004)

Literatūra
Special Issue
Published 2004-01-01

Articles

Kęstutis Nastopka
Europinė semiotika šiandien
Abstract views 280 | Article downloads (PDF) 400
7-15
PDF
Birutė Meržvinskaitė
Raštas kaip scena Jacques’o Derrida dekonstrukcijoje
Abstract views 186 | Article downloads (PDF) 264
16-23
PDF
Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė
Naujausioji kritika apie modernistinį diskursą ankstyvuosiuose Knuto Hamsuno romanuose
Abstract views 230 | Article downloads (PDF) 555
24-33
PDF
Jadvyga Bajarūnienė
Ekspresionizmo apibrėžtys ir tyrinėjimai XX a. vokiečių literatūros kritikoje
Abstract views 242 | Article downloads (PDF) 536
34-49
PDF
Genovaitė Dručkutė
Autobiografijos teorija ir praktika (Philippe’as Lejeune’as ir Jozefas Frankas)
Abstract views 294 | Article downloads (PDF) 459
50-55
PDF
Vytautas Bikulčius
Dabarties rekonstrukcija Marguerite’os Yourcenar romane Hadriano memuarai
Abstract views 255 | Article downloads (PDF) 275
66-71
PDF
Inga Litvinavičienė
Stilistinės transformacijos Annie Ernaux kūryboje
Abstract views 245 | Article downloads (PDF) 344
72-78
PDF
Regina Rudaitytė
The Creation of History and Stories in Graham Swift’s Novel Waterland
Abstract views 389 | Article downloads (PDF) 418
79-84
PDF
Rūta Eidukevičienė
Mitas, gamta ir moteriškoji savimonė Brigitte’os Kronauer romane Moteris tarp pagalvių
Abstract views 274 | Article downloads (PDF) 289
85-94
PDF
Rūta Šlapkauskaitė
An Intertextual Reading of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
Abstract views 1799 | Article downloads (PDF) 945
95-101
PDF