Motinos ir dukters ryšio transformacija Hélène Cixous kūriniuose OSNABRIUKAS ir EVA VADUOJASI
-
Neringa Mikalauskienė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2011.4.1748
PDF

How to Cite

Mikalauskienė N. (2011) “Motinos ir dukters ryšio transformacija Hélène Cixous kūriniuose OSNABRIUKAS ir EVA VADUOJASI”, Literatūra, 53(4), pp. 64-74. doi: 10.15388/Litera.2011.4.1748.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy