Dar sykį apie tai, kada Lietuvoje atsirado sąžinė, ir kitas LDK kultūros istorijos problemas
Discussion notes
Gintarė Petuchovaitė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2008.1.7857
PDF

How to Cite

Petuchovaitė G. (2008) “Dar sykį apie tai, kada Lietuvoje atsirado sąžinė, ir kitas LDK kultūros istorijos problemas”, Literatūra, 50(1), pp. 73-85. doi: 10.15388/Litera.2008.1.7857.

Abstract

Diskusija apie Dainoros Pociūtės knygą Maištininkų katedros. Ankstyvoji reformacija ir lietuvių–italų evangelikų ryšiai
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy