Vol 54 No 1 (2012): Lithuanian Literature

Vol 54 No 1 (2012)

Literatūra
Lithuanian Literature
Published 2012-01-01

Articles

Ūla Ambrasaitė
Ikonoklastinė polemika LDK. Vieno veikalo istorijos pinklės
Abstract views 564 | Article downloads (PDF) 324
7-18
PDF
Gintarė Petuchovaitė
Andriaus Volano polemikos su antitrinitoriais raštai
Abstract views 585 | Article downloads (PDF) 398
19-38
PDF
Vaidas Šeferis
Kristijono Donelaičio Metų kompozicijos problemos
Abstract views 598 | Article downloads (PDF) 1596
39-55
PDF
Tomas Andriukonis
Baranauskų Silva rerum
Abstract views 567 | Article downloads (PDF) 305
56-74
PDF
Erika Malažinskaitė
Daimoniono įvaizdis ir subjekto raiškos formos Czesławo Miłoszo poezijoje
Abstract views 605 | Article downloads (PDF) 282
103-123
PDF
Laurynas Katkus
Linksmas pragaras: grotesko poetika trijuose vėlyvojo tarybmečio prozos kūriniuose
Abstract views 609 | Article downloads (PDF) 435
124-139
PDF
Akvilė Rėklaitytė
Marcelijaus Martinaičio poezijos antropologiškumas
Abstract views 580 | Article downloads (PDF) 1551
140-163
PDF
Gediminas Mikelaitis
Stačiatikybės literatūros teologija: idėjos ir problemika
Abstract views 595 | Article downloads (PDF) 281
164-172
PDF
Dalia Čiočytė
Teodicėjiniai motyvai lietuvių literatūroje: universalumas ir specifika
Abstract views 668 | Article downloads (PDF) 717
173-208
PDF

Reviews

Arūnas Sverdiolas
Išpažinta tapatybė
Abstract views 635 | Article downloads (PDF) 363
209-222
PDF

Chronicles

Dainora Pociūtė-Abukevičienė | Ernesta Juknytė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2012 metais
Abstract views 599 | Article downloads (PDF) 253
223-226
PDF
Deimantė Daugintytė | Simona Diržinauskaitė
XVI studentų lituanistų konferencijos „Laimei, Maironis“ apžvalga
Abstract views 561 | Article downloads (PDF) 712
227-230
PDF
LEU Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros informacija
2011 metai Lietuvos edukologijos universiteto lietuvių ir lyginamosios literatūros katedroje
Abstract views 555 | Article downloads (PDF) 239
233-235
PDF
KU Literatūros katedros informacija
Klaipėdos universiteto Literatūros katedra
Abstract views 577 | Article downloads (PDF) 171
236-237
PDF
Džiuljeta Maskuliūnienė
Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra 2011 metais
Abstract views 582 | Article downloads (PDF) 300
238-241
PDF
Literatūra 2012 54 (1) tomas
Informacija autoriams
Abstract views 130 | Article downloads (PDF) 67