Мотив неуспеха в поздней публицистике Д. В. Философова
Articles
Павел Лавринец
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2006.2.8070
PDF

How to Cite

Лавринец Павел (2015) “Мотив неуспеха в поздней публицистике Д. В. Философова”, Literatūra, 48(2), pp. 74-82. doi: 10.15388/Litera.2006.2.8070.

Abstract

Žinomas rusų kritikas ir publicistas Dmitrijus Filosofovas (1872–1940) nuo 1920 metų gyveno Varšuvoje ir vadovavo rusų išeivių laikraščiams Svoboda (“Laisvė”), Za Svobodu! (“Už Laisvė!”), Molva (“Gandas”), žurnalui ir laikraščiui Meč (“Kardas”). Jis parašė daug straipsnių politikos ir kitomis temomis, mažai iki šiol tyrinėtų. Straipsnyje analizuojama Filosofovo 1930-ųjų metų publicistiką skelbtą laikraščiuose Molva ir Meč. Specialiai nagrinėjamas nesėkmės motyvas, užėmęs svarbią vietą išeivių aktyvizmo doktrinoje. Nesėkmės samprata turėjo suteikti vertę bergždžiai kovai prieš komunizmą ir pateisinti asmeniškas Dmitrijaus Filosofovo nesėkmes.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>