Kognityvinės poetikos projektas: disciplinos ribos
Articles
Natalija Arlauskaitė
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2004.2.8208
PDF

How to Cite

Arlauskaitė N. (2015) “Kognityvinės poetikos projektas: disciplinos ribos”, Literatūra, 46(2), pp. 1-9. doi: 10.15388/Litera.2004.2.8208.

Abstract

Besiformuojanti kognityvinės poetikos disciplina priėjo tokią raidos stadiją, kai tenka apsibrėžti vietą akademiniame pasaulyje. Šis disciplininis žemėlapis braižomas įvairiai ir svarbiausia yra išskirti „pasienio zonas“ – į jų vietą patenka turinčios skirtingą teorinį svorį evoliucijos teorija, kognityvinė lingvistika, poststruktūralizmas ir t.t. Žemėlapio konstravimas yra tiesiogiai susijęs su daugiau ar mažiau veiksmingų disciplininio dominavimo strategijų kūrimu, įsiterpiančiu į kognityvinės humanitarinių mokslų paradigmos rėmus.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy