A Significant Stage in the History of Social Thought in Lithuania
-
Antanas Rybelis
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5497
PDF

How to Cite

Rybelis A. (2014) “A Significant Stage in the History of Social Thought in Lithuania”, Problemos, 100, pp. 121-130. doi: 10.15388/Problemos.1972.10.5497.

Abstract

1971 m. Vilniaus universiteto Mokslinėje taryboje Juozas Barzdaitis apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Ateistinė mintis Lietuvoje (XIX a. pabaiga ir XX a. pradžia)“. Oficialieji oponentai: filosofijos mokslų daktarai I. Zaksas ir G. Zimanas, istorijos mokslų daktaras V. Merkys. Disertacijoje pirmą kartą visapusiškai analizuojama minėto laikotarpio Lietuvos ateistų veikla, apibūdinamas nagrinėjamų autorių pažiūrų pobūdis, išskiriamos įvairios ateizmo kryptys. Analizuojama materialistinė filosofija, kuria rėmėsi Lietuvos ateistai. Remiantis marksistine metodologija tiriamos materijos, sąmonės, pažinimo, religinių vaizdinių atsiradimo problemos.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)