On Methodological Problems of Ethics
-
Antanas Rybelis
Published 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5513
PDF

How to Cite

Rybelis A. (1973). On Methodological Problems of Ethics. Problemos, 11, 110-114. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5513

Abstract

1972 m. balandžio 22 d. Vilniaus Valstybiniame V. Kapsuko universitete įvyko Filosofijos katedros suorganizuota respublikinė mokslinė konferencija „Metodologiniai etikos klausimai“. Daugiausia pranešimų buvo skirta etikos teorinėms problemoms: E. Krakauskas pranešime „Etikos paskirtis“ teigė, kad ši yra sąlygojama to, ką, kaip ir kokiomis aplinkybėmis ji tyrinėja. D. Kapačiauskienė aptarė moralumo sąvokos socialinio turinio istorinę raidą. Č. Kalenda nagrinėjo moralės imperatyvų įgyvendinimo objektyvias prielaidas, J. Morkūnienė – etikos ir humanizmo santykį, S. Rudzevičius – šiuolaikinės etikos teorijas. Keletas pranešimų buvo skirta atskirų filosofų teorijų kritinei analizei.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy