On Studying the Ground of Scientific Work
-
V. Radvilavičius
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5499
PDF

How to Cite

Radvilavičius V. (2014) “On Studying the Ground of Scientific Work”, Problemos, 100, pp. 133-135. doi: 10.15388/Problemos.1972.10.5499.

Abstract

1971 m. Vilniaus universitete Filosofijos katedros vyr. dėstytojas Juozas Vytautas Vinciūnas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Kūrybinis pažinimo proceso pobūdis ir jo visuomeninės-istorinės prielaidos“. Oficialieji oponentai: filosofijos mokslų daktaras prof. I. Zaksas ir filosofijos mokslų kandidatas G. Nežnovas. Disertacijoje analizuojami įvairūs atspindėjimo termino prasmės traktavimai marksistinėje literatūroje, nagrinėjamos sąmonės aktyvumo konkrečios apraiškos pažinimo procese – teorinis mąstymas ir kūrybinė vaizduotė, išryškinama jutiminio suvokimo specifika.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)