Thought Experiment - A Mighty Means of Knowledge
-
J. Lazauskas
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5500
PDF

How to Cite

Lazauskas J. (2014) “Thought Experiment - A Mighty Means of Knowledge”, Problemos, 100, pp. 136-139. doi: 10.15388/Problemos.1972.10.5500.

Abstract

1971 m. Visuomeninių mokslų akademijoje prie TSKP CK filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Mintinio eksperimento vieta moksliniame pažinime“ apgynė K. Makarevičius. Disertacijos mokslinė vadovė – prof. dr. A. Kornejeva, oficialieji oponentai: dr. I. Novikas ir filos. Kand. A. Gluchova. Disertacijoje atskleidžiama mintinio eksperimento esmė, jo vaidmuo kuriant ir plėtojant mokslinę teoriją. Mintinis eksperimentas apibrėžiamas kaip specifinis pažinimo metodas, kai žmogus, remdamasis teorinėmis žiniomis ir empiriniais duomenimis apie objektyvų pasaulį, mintyse operuoja idealiais objektais, įsivaizduojamais prietaisais, susiedamas juos į eksperimentines situacijas, padedančias pastebėti esmingiausius tiriamųjų materialinių objektų vidinius, būtinus ryšius bei santykius.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)