All-Union Sociological Conference in Vilnius
-
Matas Damidavičius
J. Lazauskas
Izraelis Lempertas
Published 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5786
PDF

How to Cite

All-Union Sociological Conference in Vilnius (M. Damidavičius, J. Lazauskas, & I. Lempertas , Trans.). (1970). Problemos, 5, 129-134. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5786

Abstract

1970 m. sausio mėnesį Vilniaus Valstybiniame V. Kapsuko universitete įvyko visasąjunginė V. Lenino 100-osioms metinėms skirta konferencija, nagrinėjusi socialines industrinio darbo problemas. Buvo perskaityta daugiau kaip šimtas pranešimų, nagrinėtos metodologinės valdymo problemos ir vadovaujančiojo darbo socialiniai aspektai, socialinės darbo mokslinio organizavimo problemos, pramonės įmonių kolektyvų socialinio vystymosi planavimas, kadrų judėjimo pramonėje socialinės problemos. Konferencijos dalyviai aptarė socialinio planavimo metodikos klausimus, pagrindinius socialinio plano elementus, jo rodiklių sistemą, diskutavo apie sunkumus, su kuriais įmonėse susiduria socialinis planavimas. Buvo parengtos rekomendacijos planavimą vykdančioms organizacijoms.
PDF