The Problems of the Theory of Probability
-
Juozas Vinciūnas
Published 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5517
PDF

How to Cite

Vinciūnas J. (1973). The Problems of the Theory of Probability. Problemos, 11, 121-123. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5517

Abstract

1971 m. Vilniaus universitete Evaldas Nekrašas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Tikimybės empirinė interpretacija“. Mokslinio darbo vadovas – prof. dr. R. Plečkaitis. Oficialieji oponentai: fizikos-matematikos mokslų daktaras prof. P. Slavėnas ir doc. kand. V. Radvilavičius. Disertacijoje nagrinėjama tikimybės empirinė, loginė ir subjektyvistinė interpretacijos, klasikinis tikimybės apibrėžimas, jo trūkumai. Tyrinėjama dažnuminė ir dispozicinė tikimybės interpretacijos kaip du empirinės interpretacijos variantai, tikimybinio ir vienareikšmio deterministinio objektų aprašymų santykiai.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy