On Logical and Philosophical Analysis of Language
-
Alfonsas Vaišvila
Published 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5518
PDF

How to Cite

Vaišvila A. (1973). On Logical and Philosophical Analysis of Language. Problemos, 11, 123-125. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5518

Abstract

1971 m. Kijeve, Ukrainos MA Filosofijos instituto Mokslinėje taryboje Rolandas Pavilionis apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Filosofinė natūraliosios kalbos semantikos ir sintaksės santykio analizė“. Mokslinio darbo vadovas – filos. dr. M. Popovičius, oficialieji oponentai: filos. dr. prof. V. Pavlovas ir filologijos mokslų kandidatė V. Perebeina. Remdamasis nauja reikšmės koncepcija, disertantas gvildena kalbinių išraiškų sintaksinio bei semantinio taisyklingumo, prasmingumo kriterijus, analizuoja formalius kalbos modelius. Autorius teigia, kad šių modelių esminis trūkumas tas, kad neatsižvelgiama į tai, jog kalbos semantiką sudaro ne tik verbalinės, bet ir neverbalinės reikšmės, kurios viena su kita tolydžiai susijusios.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy