Scientific Evaluation of Socialist Democracy
-
Alfonsas Vaišvila
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5865
PDF

How to Cite

Vaišvila A. (2014) “Scientific Evaluation of Socialist Democracy”, Problemos, 90, pp. 130-131. doi: 10.15388/Problemos.1972.09.5865.

Abstract

1971 m. kovo 16 d. Vilniaus universitete Istorijos fakultete Adolfas Gasiūnas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Socialistinės demokratijos vystymosi ypatybės (metodologinis aspektas)“. Disertacijoje pateikiama įvairių socialistinės demokratijos pusių analizė, argumentuota buržuazinių koncepcijų (dogmatizmo, revizionizmo) kritika, polemizuojama su kai kuriais marksistiniais autoriais, stengiamasi pozityviai spręsti socialistinės demokratijos teoriją ir praktiką liečiančius klausimus.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy