Scientific Evaluation of Socialist Democracy
-
Alfonsas Vaišvila
Published 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5865
PDF

How to Cite

Vaišvila A. (1972). Scientific Evaluation of Socialist Democracy. Problemos, 9, 130-131. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5865

Abstract

1971 m. kovo 16 d. Vilniaus universitete Istorijos fakultete Adolfas Gasiūnas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Socialistinės demokratijos vystymosi ypatybės (metodologinis aspektas)“. Disertacijoje pateikiama įvairių socialistinės demokratijos pusių analizė, argumentuota buržuazinių koncepcijų (dogmatizmo, revizionizmo) kritika, polemizuojama su kai kuriais marksistiniais autoriais, stengiamasi pozityviai spręsti socialistinės demokratijos teoriją ir praktiką liečiančius klausimus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy