Professor of Rhetoric and Philosophy Ž. Liauksminas (Lauxmin)
-
J. Tijūnėlytė
Bronislovas Genzelis
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5530
PDF

How to Cite

Tijūnėlytė J. and Genzelis B. (2014) “Professor of Rhetoric and Philosophy Ž. Liauksminas (Lauxmin)”, Problemos, 120, pp. 110-112. doi: 10.15388/Problemos.1973.12.5530.

Abstract

Straipsnyje glaustai pristatomi Žygimanto Liauksmino (1597-1670) gyvenimo ir kūrybos svarbiausi bruožai. Svarbiausiame jo darbe „Iškalbos praktika, arba retorikos meno taisyklės“, skirtame oratoriaus kalbos analizei, juntama stipri atgimimo epochos dvasia. Jis kritikuoja įsigalėjusį barokinį kalbos stilių, kelia gimtosios kalbos vartojimo svarbą, reikalauja plėtoti mokslą ir meną pagal gamtos dėsnius. Mokslininko nuomone, visur turi vyrauti logika, blaivus protas ir nuoseklumas. Ž. Liauksmino darbe jaučiama tam tikra scholastinės argumentacijos kritika. Jis daug prisidėjo prie iškalbos, mokslinių ginčų teorijos, mokslinio mąstymo ir kalbos kultūros ugdymo.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy