Professor of Rhetoric and Philosophy Ž. Liauksminas (Lauxmin)
-
J. Tijūnėlytė
Bronislovas Genzelis
Published 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5530
PDF

How to Cite

Tijūnėlytė J., & Genzelis B. (1973). Professor of Rhetoric and Philosophy Ž. Liauksminas (Lauxmin). Problemos, 12, 110-112. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5530

Abstract

Straipsnyje glaustai pristatomi Žygimanto Liauksmino (1597-1670) gyvenimo ir kūrybos svarbiausi bruožai. Svarbiausiame jo darbe „Iškalbos praktika, arba retorikos meno taisyklės“, skirtame oratoriaus kalbos analizei, juntama stipri atgimimo epochos dvasia. Jis kritikuoja įsigalėjusį barokinį kalbos stilių, kelia gimtosios kalbos vartojimo svarbą, reikalauja plėtoti mokslą ir meną pagal gamtos dėsnius. Mokslininko nuomone, visur turi vyrauti logika, blaivus protas ir nuoseklumas. Ž. Liauksmino darbe jaučiama tam tikra scholastinės argumentacijos kritika. Jis daug prisidėjo prie iškalbos, mokslinių ginčų teorijos, mokslinio mąstymo ir kalbos kultūros ugdymo.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy