Antonio Gramsci and the Principles of Worldview Analysis
-
Bronislovas Genzelis
Published 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5765
PDF

How to Cite

Genzelis B. (1969). Antonio Gramsci and the Principles of Worldview Analysis. Problemos, 4, 89-94. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5765

Abstract

Straipsnyje pristatoma italų visuomeninio politinio veikėjo ir filosofo Antonijaus Gramscio (1891–1937) gyvenimo ir kūrybos svarbiausi bruožai. Teigiama, kad A. Gramscis nagrinėjo pasaulėžiūrą italų visuomenės sąmonės kontekste. Jis rėmėsi K. Marxo, A. Croce‘s, kai kurių kitų neohėgelizmo atstovų idėjomis. Filosofas teigė, kad kiekviena filosofinė sistema atspindi savo epochos lūkesčius ir interesus. Jis kritikavo vulgarųjį sociologizmą ir dogmatizmą. A. Gramscis pabrėžė, kad analizuodami mąstytojo indėlį į visuomeninės nuomonės susiformavimą, turime nustatyti jo ryšį su praeities kultūra, dabartimi, bei tiksliai išsiaiškinti, ką jis iš tikrųjų galvojo vienu ar kitu klausimu ir ką mes manome apie jo pažiūras. Filosofas nagrinėjo kritikos metodą, pabrėžė kritikos pagrįstumą: jo teigimu, kritikuojant yra būtina įsigilinti į oponentų argumentus, o galutinė ir viską apimanti kritika yra negalima.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy