On the Role and Possibilities of Art
-
Žibartas Jackūnas
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5615
PDF

How to Cite

Jackūnas Žibartas (2014) “On the Role and Possibilities of Art”, Problemos, 170, pp. 102-105. doi: 10.15388/Problemos.1976.17.5615.

Abstract

1975 m. gruodžio 13 d. Vilniaus universitete įvyko pirmasis neseniai įkurtos TSRS Filosofų draugijos Lietuvos skyriaus Estetikos sekcijos simpoziumas. Jame nagrinėtos meninio poveikio specifikos, meno vietos visuomenėje, meno ideologinio vaidmens, partiškumo, jo santykinio savarankiškumo, meno ir pramogos santykių bei kitos estetikos problemos. Pranešimus skaitė Estetikos sekcijos pirmininkas K. Stoškus, Ž. Jackūnas, R. Skeivys, H. Kobeckaitė, V. Kubilius, A. Zalatorius, B. Šidiškis, A. Gaižutis, A. Katalynas, A. Andriuškevičius, I. Rapoportas ir kiti.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy